Клієнтські групи на ранньому етапі життя бізнес-відносин на рекламному ринку

Автори:
Е.С. Гусзарік1, Л. Йозса1, А. Гевесі1
1. Університет ім. Я. Шейе (м. Комарно, Словаччина)
Сторінки:
23 - 32
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:


Анотація

Багато дослідників вивчають розвиток відносин B2B. Метою даного дослідження, крім розгляду етапів життєвого циклу, є впровадження клієнтських груп в Словаччині за допомогою факторів, які впливають на відносини на рекламному ринку. Після вступу до міжнародної дослідницької групи, крім вирішення вищезазначених чинників, в нашому основному дослідженні ми вирішили дослідити словацькі клієнтські групи на словацькому ринку реклами і описати їх на основі їхньої поведінки. Ми вважаємо, що клієнти можуть бути сегментовані на рекламному ринку, як на будь-якому іншому ринку. Таким чином, наша гіпотеза така: на ранній стадії життєвого циклу існують відмінні групи клієнтів. Щоб забезпечити порівнянність, в нашому опитуванні ми використовували анкету, яка вже була успішно протестована в Гонконзі. Нашими респондентами були словацькими рекламними агентствами та їхными клієнтами. Результати наших досліджень показали, що досліджувані словацькі підприємства можуть бути представлені на двох етапах на ранніх етапах ділових відносин: сегмент, уникаючих ризику, і сегмент, схильних до ризику. Таким чином, ми вважаємо, що проведення сегментації також важливо на рекламному ринку, що може призвести до надання клієнтам індивідуальних послуг.


Ключові слова
відносини з клієнтами, життєвий цикл, рекламний ринок, групи клієнтів, сегментація, Словаччина


Посилання
 1. Batra, R., & Myers, J.G. (2009). Advertising managment. Sri Lanka: Dorling Kindersley.
 2. Bolton, R.N. (2000). Handbook of Relationship Marketing. London: SAGE.
 3. Cao, Y., & Gruca, T.S. (2005). Reducing advertising selection through customer relationship Management. Journal of Marketing, 69(7), 219–229.
 4. Da-Wei. (2007). Study on the factors of customers’ loyalty in e-business world. Proceedings of the International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, Shanghai, China.
 5. Francová, Z. (2008). Vzťahový marketing v obchode – implementácia, nové smery využívania v kontexte teórie Josepha Schumpetera [Relationship Marketing in Business – Implementation, New Uses in the Context of Joseph Schumpeter Theory]. Zborník príspevkov k vedeckému projektu – Proceedings of the Scientific Project, 1(7), 21-39 [in Slovak].
 6. Francová, Z., & Oreský, M. (2010). Vzťahový marketing: od teoretických východísk po uplatnenie v praxi [Relationship marketing: from theoretical sources to practice]. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM [in Slovak].
 7. Gounaris, P.S. (2005). Trust and commitment influences on customer retention: insights from business-to-business services. Journal of Business research, 21(4), 126-140.
 8. Green, M. (2009). Social CRM as a business strategy. Journal of Database Marketing Customer Strategy Management, 18(1), 50-64.
 9. Gupta, A., & Sahu, G.P. (2013). Factors influencing adoption of relationship marketing practices for overall growth of firm: an ISM-based model validition. Electronic Customer Relationship Management, 7(1), 21-44.
 10. Halinen, A. (2007). Relationship marketing in Professional services. New York: Routledge.
 11. Jha, L. (2008). Customer Relationship Management. New Delhi: Global India.
 12. Kotler, P. (2001). Marketing Management. Praha: Grada.
 13. Machková, H. (2015). Mezinárodní marketing: strategické trendy a příklady z praxe [International Marketing: Strategic Trends and Practice Examples]. 4. vyd. Praha: Grada Publishing [in Czech].
 14. Malhotra, N.K. (2009). Marketingkutatás [Marketing Research]. Budapest: Akadémiai Kiadó [in Hungarian].
 15. Michalková, L. (2008). Formy priameho marketingu aplikované na budovanie vzťahov so zákazníkmi. Vzťahový marketing ako nástroj konkurencieschopnosti podniku: medzinárodné vedecké kolokvium [Forms of direct marketing applied to building relationships with customers. Relationship Marketing as an Instrument for Competitiveness of the Enterprise: International Scientific Colloquium]. Bratislava: EKONÓM [in Slovak].
 16. Omar, M.W. (2010). Brand loyalty and relationship marketing. Canadian Social Science, 7(1), 25–32.
 17. Payne, A., & Frow, P. (2005). A strategic framework for customer relationship management. Journal of Marketing, 69(4), 167–176.
 18. Singh, V. (2010). Assignment of Client Agency Relationship. Chadinagh: Panjab University Press.
 19. Waller, D.S. (2004). Developing an account management lifecycle for advertising agency–client relationships. Marketing Intelligence & Planning, 22(1), 95-112.