Практичні аспекти бізнес-планування в системі реалізації інвестиційного проекту

Автори:
Н.Є. Летуновська1, О.Ю. Далечін2, К.О. Бєляєва3
1. Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
2. Консалтингове агентство «Agency DIS Invest» (м. Херсон, Україна)
3. ТОВ ФПК «Корабел» (м. Херсон, Україна)
Сторінки:
226 - 235
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті досліджуються показники інвестиційної привабливості України. Націленість вітчизняної економіки на досягнення кращих позицій у рейтингах та залучення більшої кількості іноземних інвестицій зумовлюють актуалізацію такого виду діяльності як бізнес-планування. Здійснено порівняльний аналіз існуючих методик щодо побудови бізнес-планів за структурою. Відсутність чіткого підходу до технології розроблення бізнес-плану в Україні зумовила доцільність розроблення авторської практично апробованої методики здійснення бізнес-планування, операційний розподіл якої при правильному адаптуванні дає можливість коректно спланувати графік та наповненість усієї сукупності необхідних робіт для успішного завершення бізнес-проекту.


Ключові слова
бізнес-планування, інвестиційний проект, структура бізнес-плану, інвестиційна привабливість, іноземні інвестиції


Посилання
 1. Ілляшенко Н.С. Формування теоретичних засад випереджального розвитку на рівні країни та підприємства / Н.С. Ілляшенко // Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – № 5-6. – С. 78-81.
 2. Діденко Є.О. Бізнес-планування та його роль у стратегічному управлінні підприємством / Є.О. Діденко, Б.С. Нянчур // Економіка та держава. – 2016. – № 12. – С. 78-81.
 3. Должанський І.З. Бізнес-план: технологія розробки : навч. посібн. / І.З. Должанський, Т.О. Загорна. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 384 с.
 4. Князь С.В. Бізнес-планування інноваційних проектів: сутність технологій, переваги і недоліки / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, Я.С. Богів // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 2. – С. 199-207.
 5. Короткова О.В. Особливості розроблення та презентації бізнес-планів / О.В. Короткова // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 14. – С. 34-37.
 6. Коюда В.О. Методологічний підхід до бізнес-планування розвитку підприємства / В.О. Коюда, М.І. Пасько // БізнесІнформ. – 2015. – № 9. – С. 394-402.
 7. Ларка Л.С. Бізнес-планування в системі економічного управління підприємством / Л.С. Ларка, К.П. Нелюб // Вісник НТУ «ХПІ». – 2016. – № 27 (1199). – С. 3-7.
 8. Прохорова Т.П. Маркетингове обґрунтування бізнес-плану підприємства / Т.П. Прохорова, Т.І. Притиченко // Вісник НТУ «ХПІ». – 2014. – № 34 (1077). – C. 31-41.
 9. Тєлєтов О.С. Проблеми бізнес-планування на промислових підприємствах в нинішніх умовах / О.С. Тєлєтов // Маркетинг: теорія і практика : збірник наук. праць. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2010. – № 16. – С. 232-238.
 10. Череп А.В. Необхідність бізнес-планування / А.В. Череп, О.А. Лисенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 6, Т. 1. – С. 119-122.
 11. Ложкін назвав необхідну суму інвестицій для відновлення економіки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukr.lb.ua/news/2016/08/29/343858_lozhkin_nazvav_neobhidnu _sumu.html.
 12. Рейтинг «Doing Business» Всемирного банка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://russian.doingbusiness.org/Rankings.
 13. Україні необхідно битися за інвестиції. 80 місце у рейтингу Doing Business не сприяє цьому – експерти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uacrisis.org/ua/48970-doing-business-4.
 14. Вийшов рейтинг інвестиційної привабливості країн BDO International Business Compass 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bdo.ua/uk-ua/news-2/2016/business-compass-2016.
 15. Індекс інвестиційної привабливості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eba.com.ua/uk/component/k2/item/7?Itemid=13.
 16. У минулому році прямі іноземні інвестиції в економіку України становили 3,76 млрд дол. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://tsn.ua/groshi/naybilshe-inozemnih-investiciy-do-ukrayini-nadiyshlo-cherez-kiprski-ofshori-597079.html.
 17. Беззуб І. Іноземні інвестиції в українській економіці [Електронний ресурс] / І. Беззуб. – Режим доступу : http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2240 :inozemniinvestitsiji-v-ukrajinskij-ekonomitsi&catid=8&Itemid=350.
 18. Мамчин Р.О. Теоретичні засади бізнес-планування в торговельному підприємстві [Електронний ресурс] / Р.О. Мамчин, Н.Г. Міценко. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/13851/1/31_203-210_Vis_720_ Menegment.pdf.
 19. Стандарты бизнес-планирования [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://biznes-plany.blogspot.com/p/blog-page_12.html.
 20. Чараева М.В. Обзор методик формирования инвестиционного бизнес-плана / М.В. Чараева, А.В. Палеев // Финансы и кредит. – 2014. – № 18 (594). – С. 2-9.
 21. Fernandes G. Managing uncertainty in product innovation using marketing strategies [Електронний ресурс] / G. Fernandes, L. Brandão. – Режим доступу : http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807-177520160002002 19.
 22. Parker L.G. Strategic planning with critical success factors and fututre scenarios: an integrated strategic planning framework : technical report / L.G. Parker. – Software Engineering Institute. – 2010. – 51 p.