Сприйняття соціальної реклами населенням України

Автори:
Н.Р. Кордзая1
1. Одеська національна академія харчових технологій (м. Одеса, Україна)
Сторінки:
158 - 164
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Виділено основні причини актуальності розвитку реклами соціального напряму. Наведено коротку історію виникнення соціальної реклами. Подано результати маркетингових досліджень сприйняття соціальної реклами населенням України. Виявлено споживчі переваги щодо основних характеристик соціальної реклами. Зроблено висновок про проблеми сучасного періоду розвитку соціальної реклами в країні.


Ключові слова
інформація, реклама, соціальна реклама, мотивація, маркетингове дослідження


Посилання
 1. Андрияшкин С. Компаративный анализ российского и зарубежного опыта социальной рекламы [Електронний ресурс] / С. Андрияшкин. – Режим доступу: http://www.socreklama.ru/sr_article.php?arti_id=81.
 2. Бугрим В. Падчерка українського суспільства, або... [Електронний ресурс] / В. Бугрим. – Режим доступу: http://ru.telekritika.ua/reklama/2006-02-14/6447.
 3. Вовк А. Про соціальну рекламу в Україні / А. Вовк // Консалтинг в Україні. – 2006. – № 3. – С. 121–132.
 4. Зьобро О.П. Соціальна реклама в контексті законодавства України [Електронний ресурс] / О.П. Зьобро. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2384.
 5. Исаев С.М. Правительственная социальная реклама: Теория и практика / С.М. Исаев. – Москва: Лист Нью, 2002. – 151 с.
 6. Курбан О. Соціальна реклама: держзамовлення маркетингових комунікацій чи сфера громадянської відповідальності суспільства? / О. Курбан // Дзеркало тижня. – 2007. – № 16-17 (645-646). – С. 26–28.
 7. Николайшвили Г. Социальная реклама вне политики / Г. Николайшвили // СРЕDA. – 2003. – № 9-12. – С.52–87.
 8. Поняття соціальної реклами. Історія виникнення  [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://marketing-helping.com/nformaczya-pro-marketing/82-ponyattya- soczalno-reklami-storya-viniknennya.html.
 9. Ревенко Т. Методика оцінювання соціальної реклами органів влади в Україні / Т. Ревенко // Теорія та практика державного управління. – 2007. – Вип. 2 (33). – С. 7–13.
 10. Савельєва О. Социология рекламного воздействия / О. Савельєва. – Москва: «РИП-холдинг», 2006. – 284 с. 
 11. Слушаєнко В.Є. Соціальна реклама: світовий досвід та укра¬їнські реалії / В.Є. Слушаєнко, Л.О. Гірієвська // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2009.
 12. Тимошенко А. Соціальна реклама в Україні: аналіз впливу на формування позитивно спрямованої поведінки молоді / А. Тимошенко // Український соціум. Науковий журнал. – 2006. – № 2 (13). – С. 69-77.
 13. Федотова Л.Н. Социология рекламной деятельности / Л.Н. Федотова. – Москва, 2002. – 245 c.
 14. Функції реклами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studme.com.ua/1056112711459/marketing/funktsii_ tseli_reklamy.htm.