Особливості ціноутворення та контролю за цінами на продукцію малих і середніх сімейних підприємств

Автори:
Л. Ржигова1,2, К. Гавличек3,1
1. Університет фінансів та управління (Прага, Чеська Республіка)
2. Науково-дослідний інститут праці та соціальних питань (Прага, Чеська Республіка)
3. Асоціація малих і середніх підприємств у Чеській Республіці
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
98 - 108
Мова оригіналу:
Англійська
DOI:
10.21272/mmi.2017.2-09


Анотація

Визначено, що у світовій економіці частка сімейних підприємств становить 80%, у той самий час у Чехії частка сімейних підприємств є рівною 20-30%, що є результатом централізованої планової економіки. Встановлено, що на малих і середніх підприємствах ціни встановлюються екзогенно, зокрема, на основі врахування ситуації, що склалася на ринку. У ході дослідження було з’ясовано, що вибір методу розрахунку цін є одним із найважливіших управлінських рішень на малих і середніх сімейних підприємствах. Також визначено, що послідовне управління малими та середніми сімейними підприємствами дозволяє підвищити їх конкурентоспроможність, своєчасно усунути зовнішні ризики, підвищити їх стабільність, подовжити життєвий цикл, а також чинить позитивний вплив на загальний економічний клімат у країні.


Ключові слова
управління, контроль, розрахунок, малі та середні підприємства, сімейне підприємство, маркетинг, витрати, конкурентоспроможність


Посилання
 1. Association of Small and Medium-Sized Enterprises and Crafts of the Czech. (2010-2015). Research of AMSP ČR in cooperation with Czech Statistical Office, which involved the total of 35 quantitative researches (CATI) oriented on the analysis of environment, identification of critical process planning and financial management of SMEs. Each research included responses of more than 500 respondents, local small and medium-sized enterprises. Retrieved from http://www.amsp.cz/ [in Czech]. 
 2. Czech Statistical Office. (2014). Use of Information and Communication Technologies in Households and among Individuals. www.czso.cz. Retrieved from https://www.czso.cz/csu/czso/vyuzivani-informacnich-a-komunikacnich-technologii-v-domacnostech-a-mezi-jednotlivci-2014-ejgbbmx0ui [in Czech]. 
 3. Fotr, J., & Souček, I. (2011). Investment decision and project management. Prague, Grada Publishing [in Czech]. 
 4. Havlíček, K. (2011). Management & controlling of SMEs. Prague, University of Finance and Administration. Eupress [in Czech]. 
 5. Havlíček, K. (2011). Marketing Management and Marketing Controlling of SMEs. European Research Studies, 14(4), 39-54. Piraeus. Retrieved from http://www.ersj.eu/repec/ers/papers/11_4_p3.pdf [in English]. 
 6. Havlíček, K. (2009). Role of managers in Company Management. Prague, University of Finance and Administration. Eupress [in Czech]. 
 7. Hesková, M., Hurtová, J., & Vojtko, V. (2008). Family business – source of regional development. Prague, Profess Consulting [in Czech]. 
 8. Holman, R. (2011). Economy. 5. edition. Prague, C.H. Beck [in Czech]. 
 9. Jakubíková, D. (2008). Strategic management – Strategy and trends. Prague, Grada Publishing [in Czech]. 
 10. Kotler, P. (2007). Modern marketing. 4th European edition, Prague, Grada Publishing [in Czech]. 
 11. Král, B. (2010). Management accounting. 3rd updated edition. Prague, Management Press [in Czech]. 
 12. Mallya ,T. (2007) Principles of Strategic Management and Decision Making. Prague, Grada publishing [in Czech]. 
 13. Synek, M. (2011). Management Economics. 5. updated edition. Prague, Grada Publishing [in Czech].