Інноваційні підходи в маркетингових дослідженнях виробничо-технічної продукції

Автори:
О.С. Тєлєтов1, Є.І. Нагорний1, М.О. Никонець1
1. Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
57 - 66
Мова оригіналу:
Англійська
DOI:
10.21272/mmi.2017.2-05


Анотація

Розглянуто комплекс маркетингових досліджень промислового підприємства, що містить: формулювання цілей дослідження, відповідно до існуючої проблеми, обґрунтування вибору методу отримання даних, аналіз особливостей збирання інформації для виробничо-технічної продукції, обробку результатів та вироблення управлінських впливів. Комплекс досліджень стосується розроблення та виробництва продукції, вивчення поведінки споживачів, посередників, постачальників сировини та інших контрагентів промислового підприємства. Проведено аналіз маркетингового мікро- і макросередовища та оцінку конкурентоспроможності одного з базових видів продукції для забезпечення успіху виробника на ринку промислових товарів на прикладі концерну «Nicmas».


Ключові слова
маркетинговые исследования, промышленный маркетинг, b-to-b маркетинг, B2B маркетинг, машиностроение, производственно-техническая продукция, инновации в маркетинге, маркетинг инноваций


Посилання
 1. Голубков Е.П. Маркетинговые иследования: теория, методология и практика / Е.П. Голубков. – М. : Издательство «Финпресс», 2003. – 416 с.
 2. Армстронг Г. Маркетинг. Загальний курс / Г. Армстронг, Ф. Котлер. – 5-те вид. – М.: Видавничий дім “Вільямс”, 2001. – 608 с.  
 3. Багиев Г.Л. Маркетинг / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2010. – 576 с.  
 4. Уэст Кр. Маркетинговые исследования. / Кр. Уест // Маркетинг [Энциклопедия : пер. с англ.]  Под. ред. М. Бейкера (серия : Бизнес-класс). – СПб. : Питер, 2002. – С. 317-325. 
 5. Уэбстер Ф. Основы промышленного маркетинга / Фредерик Уэбстер. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2005. – 416 с. 
 6. Хаг П. Маркетинговые иследования: руководство по планированию, методологии и оценке / П. Хаг. – К.: Знание-Прес, 2005. — 416 с. 
 7. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования / Г.А. Черчилль. – СПб. : Питер, 2000. – 752 с.  
 8. Данилишин Б. Машинобудування відновлює свої позиції / Б. Данилишин // Урядовий кур’єр. – 2009. – №194 – с.4. 
 9. Николайчук В.Е. Промышленный маркетинг / В.Е. Николайчук, М.И. Белявцев. – Донецк : ООО ПКФ «БАО», 2004. – 384 с.
 10. Зозульов О.В. Основні етапи розробки анкети в процесі маркетингових досліджень / О.В. Зозульов // Маркетинг в Україні. – 2002. – №5 (15). – С. 34-36. 
 11. Пилипчук В. П. Маркетингова діяльність промислових підприємств та тенденції її розвитку. Теорія і практика маркетингу в Україні : монографія / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак, В.Я. Кардаш, В.П. Пилипчук та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук. проф., акад. АПН України А.Ф. Павленка. – К.: КНЕУ, 2005. – С. 183-212.  
 12. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект / А.О. Старостіна // К.; М.; СПб. : Видавничий дім “Вільямс”, 1998. — 262 с. 
 13. Федорченко А. В. Маркетингові дослідження в системі управління промисловим підприємством. Теорія і практика маркетингу в Україні : монографія / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак, В.Я. Кардаш, В.П. Пилипчук та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук. проф., акад. АПН України А.Ф. Павленка. – К.: КНЕУ, 2005. – С. 340-356. 
 14. Тєлєтов О.С.  Маркетинг продукції виробничо-технічного призначення : монографія / О.С. Тєлєтов – Суми : Вид-во СумДУ, 2002. — 231 с.
 15. Сучасний стан і перспективи розвитку промисловості України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/monograf/47/10.pdf. 
 16. О Концерне [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nicmas-market.com/content/2517. 
 17. О направлениях [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nicmas-market.com/ compressor-urm/2605. 
 18. Инжиниринг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nicmas-market.com/engineering-urm/2528.   
 19. О КОМПАНИИ ООО «МИКЭМ» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mikem.com.ua/o_kompanii.html. 
 20. Компрессорная техника [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nicmas-market.com/ compressor-urm/2604. 
 21. Энергетическое оборудование[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nicmasmarket.com/ energy-urm/2571  
 22. АО «Полтавский турбомеханический завод» – лидер машиностроения Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.ptmz.com.ua/. 
 23. Ливарне виробництво [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nicmas-market.com/ foundry-urm/2581.
 24. Сервіс та запчастини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nicmas-market.com/ service-urm/2576.