Розроблення класифікації інструментів нетрадиційних маркетингових комунікацій

Автори:
Д.В. Райко1, Л.М. Цейтлін1, В.І. Кириленко1
1. НТУ «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, Україна)
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
36 - 46
Мова оригіналу:
Українська
DOI:
10.21272/mmi.2017.2-03


Анотація

Метою цієї статті є уточнення класифікації інструментів нетрадиційних маркетингових комунікацій – ATL, BTL, TTL. Унаслідок активного розвитку технологій та мережі Інтернет традиційні маркетингові комунікації набувають нових рис і властивостей, крім того, з’являються нові – нетрадиційні – маркетингові комунікації. Оскільки розвиток практичних засобів комунікації зі споживачем відбувається швидше, ніж їх теоретичне осмислення, постає необхідність класифікації нових нетрадиційних засобів маркетингової комунікації. Зокрема, в цій статті запропоновано такі класифікаційні критерії для МК: напрям впливу, характер впливу, рівень поширення, тривалість впливу на цільову аудиторію, а також характер комунікації (одностороння чи двостороння). 


Ключові слова
маркетингові комунікації, стимулювання збуту, ATL, BTL, TTL


Посилання
 1. Барнетт Дж. Маркетинговые коммуникации. Интегрированный подход / Дж. Барнетт, С. Мориарти. – СПб. : Питер, 2002.
 2. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер. – 12-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Питер, 2007. – 816 с.
 3. Ринково-орієнтоване управління інноваційним розвитком : монографія / за ред. С. М. Іляшенка. – Харків : Діса плюс, 2015. – 448 с.
 4. Норіцина Н.І. Маркетингова політика комунікацій : курс лекцій / Н. І. Норіцина. – К. : МАУП, 2003. – 120 с. 
 5. Примак Т.О. Маркетинг : навч. посіб. / Т.О. Примак. – К. : МАУП, 2004. – 228 с. 
 6. Кладова Д.В. WOM-технології – новітній тренд рекламних та PR-комунікацій / Д.В. Кладова // Наукові записки Інституту журналістики. – 2011. – № 45. – С. 92-95. 
 7. Армстронг Г. Основы маркетинга / Г. Армстронг. –  4-е европ. изд. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2010. – С. 944-1116.
 8. Павленко А.Ф. Маркетинговые коммуникации: современная теория и практика : монография / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак, Т.О. Примак. – К. : КНЕУ, 2005. – 408 с.
 9. Охріменко Г.В. Використання BTL-реклами та інтегрованих маркетингових комунікацій в рекламній стратегії просування товару на ринок / Г.В. Охріменко // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. – 2009. – № 23. – С. 48-52.
 10. Мороз Л.А. Проблеми використання нестандартних методів маркетингових комунікацій / Л.А. Мороз // Національний університет «Львівська політехніка» 2010. – С. 109-113.
 11. Яловега Н.І. Основні та синтетичні засоби маркетингових комунікацій підприємств споживчої кооперації [Електронний ресурс] / Н.І. Яловега. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2011_2/175.pdf.
 12. Івашова Н.В. Сучасний підхід до формування системи комунікацій промислового підприємства / Н.В. Івашовa // Вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 1. – С. 120-126. 
 13. Литовченко І.Л. Удосконалення класифікації засобів маркетингової комунікативної діяльності [Електронний ресурс] / І.Л. Литовченко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/ Logistyka/2009_649/14.pdf.
 14. Сміт П.Р. Маркетингові комунікації: комплексний підхід / П.Р. Сміт. – К. :Знання-Прес, 2003. – 796 с.
 15. Райко Д.В. Інформаційна взаємодія підприємства в процесі маркетингової діяльності / Д.В. Райко // Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку : монографія / за ред. проф. С.М. Ілляшенко. – Суми : Торговий дім «Папірус», 2012. – С. 393-401.