Сучасні тенденції транснаціоналізації економічної діяльності: інноваційний аспект

Автори:
Л.І. Михайлишин1, В.С. Свірський1
1. Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль, Україна)
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
204 - 210
Мова оригіналу:
Українська
DOI:
10.21272/mmi.2017.2-19


Анотація

Статтю присвячено аналізу сучасних тенденцій інноваційної діяльності ТНК. Розглянуто генезу процесів транснаціоналізації та виділено три основні її етапи. Окреслено ключові чинники інтенсивного розвитку ТНК у глобальній економіці. Установлено, що інновації відіграють дедалі всезростаючу роль у конкурентних перевагах ТНК у XXI столітті. З’ясовано основні характеристики сучасних інноваційних структурних підрозділів ТНК та визначено цілі їхнього функціонування, Розглянуто особливості створення та функціонування міжнародних стратегічних альянсів у інноваційній сфері.


Ключові слова
глобалізація, транснаціоналізація, міжнародний бізнес, глобальна економіка, інноваційні стратегії, транснаціональні корпорації, науково-дослідні розробки


Посилання
 1. Вергун В.А. Сучасні інноваційні стратегії ТНК і синергетичний ефект «технологізації» [Електронний ресурс] / В.А. Вергун, О.І. Ступницький // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2014. – № 3. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/2310/2030.
 2. Кучерова І.М. Фіскальне регулювання діяльності транснаціональних корпорацій / І.М. Кучерова ; [наук. ред.: О.І. Рогач]. – Київ : Центр учб. літ., 2016. – 191 с. 
 3. Плотніков О. Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях / О.В. Плотніков. – Вид. 2-ге допов. – К. : Кондор, 2011. – 350 с. 
 4. Рогач О. І. Міжнародні інвестиції: Теорія і практика бізнесу транснаціональних корпорацій: підручник / О.І. Рогач. – Київ : Либідь, 2005. – 720 с.
 5. Ступницький О. Транснаціоналізація науково-технічної політики в умовах посилення міжнародної економічної взаємозалежності: монографія / О. Ступницький. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001. – 582 с. 
 6. Buckley P. Internalization Thinking: From the Multinational Enterprise to the Global Factory / P. Buckley // International Business Review. – June, 2009. – Vol. 18. – № 3. – P. 224–235.
 7. Hymer S. The International Operations of National Firms: A Study of Direct Investment / S. Hymer. – MIT Press, 1976. – 253 p.
 8. Dunning J.H. Multinational Enterprises and the Global Economy / J.H. Dunning, S.M. Lundan. – Cheltenham-Northampton: Edward Elgar Publishing, 2008. – 920 p.
 9. Kindleberger C. The International Corporation: A symposium / C. Kindleberger ed. – Cambridge: MIT Press, 1971. – 426 р.
 10. Helpman E. A Simple Theory of Trade with Multinational Corporations / E. Helpman // Journal of Political Economy. – 1984. – Vol. 92. – Р. 451–471.
 11. Jaworek M. Transnational Corporations in the World Economy: Formation, Development and Present Position / М. Jaworek, M. Kuzel // Copernican Journal of Finance & Accounting. – 2015. – Vol. 4 (1). – Р. 55–70.
 12. Fortune global 500 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fortune.com/global500/.
 13. R&D ranking of the world top 2500 companies / The 2015 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Brussels: European Comission, 2016. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iri.jrc.ec.europa.eu/documents/10180/649011/SB2015%20World%202500. 
 14. World Intellectual Property Indicators 2015. – Geneva: World Intellectual Property Organization, 2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2015.pdf.
 15. Statistics on the Operations of Transnational Corporations / New York and Geneva: UNCTAD, 2009. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unctad.org/en/Docs/diaeia20092_en.pdf.