Творчість в практиці в контексті прикладних методів та інструментів управління

Автори:
С.Т. Косар1, Р. Махова1, М. Шимонова1
1. Університет ім. Яноша Шейе (м. Комарно, Словаччина)
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
182 - 195
Мова оригіналу:
Англійська
DOI:
10.21272/mmi.2017.2-17


Анотація

Менеджмент як дисципліна є частиною людської цивілізації в багатьох аспектах її природи, а управлінська творчість як основне джерело бізнес-інновацій набуло виняткового значення в XXI столітті. Використання економічних і людських ресурсів можливе за рахунок збільшення творчості та активізації інноваційного потенціалу людей. Творчість – це стовп інновацій, який допомагає організаціям розробляти бізнес-стратегії та сприяє зміцненню ринкових позицій організації, а також відрізняє її від інших. Використання інструментів управління має важливе значення для поліпшення робочого процесу, забезпечення ефективної роботи компанії та успішного вирішення проблем. Стаття присвячена творчому потенціалу співробітників і аналізу застосовуваних методів та інструментів управління, які сприяють творчості. Незалежно від того, у якій сфері діє компанія, оскільки місія компанії визначається в креативності, інноваціях і здатності компанії працювати ефективно та гнучко. Компанія використовує креативність, щоб зміцнити свої позиції на ринку і створити конкурентні переваги. Показувши результати наших досліджень, ми узагальнимо характеристики компанії, а також представимо наші висновки з дослідження.


Ключові слова
менеджмент, творчість, підвищення творчості, сільськогосподарський сектор, Словаччина


Посилання
 1. Ali Taha, V., & Tej, J. (2012). Tvorivé metódy v manažmente. Prešov: Prešovská univerzita [in Slovac].
 2. Bilton, C. (2007). Management and Creativity (From Creative Industries to Creative Management). UK: Oxford, Blackwell Publishing.
 3. Franková, E. (2011). Kreativita a inovace v organizaci. Praha: Grada Publishing.
 4. Gáborová, Ľ. (2003). Tvorivosť – techniky rozvíjania tvorivosti. In: Kubáni, V. Sociálno-psychologický výcvik. Prešov: Prešovská univerzita [in Slovac].
 5. Hecq, D. (2012). The Creativity Market: Creative Writing in the 21st Century. UK: British Library.
 6. Krátka, Z. (2013). Časopis znalostnej spoločnosti: Využívanie metód pre stimuláciu nových myšlienok a kreativity zamestnancov podnikmi v Slovenskej republike. International scientific journal, 2 (1). Retrieved from http://jks.euin.org/sites/default/files/jks_2013_02_Kratka_0.pdf [in Slovac].
 7. Malejčík, A. (2010). Základy manažmentu. 4. vyd. Nitra: SPU [in Slovac].
 8. Míka, V.T. (2006). Manažérske metódy a techniky. Žilina: Žilinská univerzita. Retrieved from http://fsi.uniza.sk/kkm/files/publikacie/mmt.pdf [in Slovac].
 9. Mikuláštík, M. (2010). Tvořivosť a inovace v práci manažera. Praha : Grada Publishing [in Czech].
 10. Mura, L., & Horváth, P. (2015). Some Aspects of Human Resource Management. In: SGEM 2015, Book 1: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education conference proceedings, vol. I Book Series: International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts.
 11. Mura, L., & Sleziak, J. (2015). Innovation and Entrepreneurship Network. CERS 2014: 5th Central European Conference in Regional Science, International Conference Proceedings (pp. 643-651). 
 12. Papula, J., & Papulová, Z. (2010). Strategické myslenie: za tajomstvami strategického myslenia. Bratislava: Kartprint [in Slovac].
 13. Strauszová, M. (2016) Analýza manažérskych metód a nástrojov na podporu kreativity v podnikovej praxi. Master thesis. Komárno: EF UJS [in Slovac].
 14. Suntingerová, Ľ. (2004). Kreativita v manažmente. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm [in Slovac].
 15. Žák, P. (2004). Kreativita a její rozvoj. Brno: Computer Press [in Czech].
 16. Henry, J. (2006). Creative Management and Davelopment. 3rd edition. UK: Sage Publications Ltd.
 17. Malhotra K., N. (2002). Marketing-kutatás. Budapest: KJK Kerszöv [in Hungarian].
 18. Sajtos, L., & Mitev, A. (2007). SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Budapest: Alinea Kiadó [in Hungarian].