Трансформація нових цінностей у категорії менеджменту

Автори:
Г.М. Захарчин1, Т.В. Склярук1
1. Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
121 - 128
Мова оригіналу:
Українська
DOI:
10.21272/mmi.2017.2-11


Анотація

Обґрунтовано необхідність використання категорії «цінність» як тонкопланового інструментарію в системі менеджменту, окреслено проблемне поле реалізації нових цінностей у соціально-економічному просторі та управлінській практиці, акцентовано на ролі організаційної культури як механізму трансформації цінностей у категорії менеджменту.


Ключові слова
цінності, менеджмент, суспільна довіра, організаційна культура, якість менеджменту, креативний менеджмент, соціальна відповідальність


Посилання
 1. Башук Т.О. Стимулювання та розвиток креативності персоналу / Т.О. Башук, М.О. Хижняк // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 1. – С. 150–160.
 2. Буковинська М.П. Креативність персоналу як необхідна якість формування соціального капіталу / М.П. Буковинська, О. Л. Нечаєв/. // Наукові праці НУХТ. – 2013. – № 51. – С. 122–128.
 3. Вієвська М. Мотивація професійного саморозвитку у реалізації стратегії формування управлінських компетенцій / М. Вієвська, Л. Красовська. // Вища школа. – 2010. – № 3. – С. 89–103.
 4. Захарчин Г.М. Теорія та методологія формування і розвитку організаційної культури машинобудівного підприємства:монографія / Г.М. Захарчин. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 348 с.
 5. Клок К. Конец менеджмента и становлеение организационной демократии / К. Клок, Д. Голдсмит. – СПб. :Питер, 2004. – 368 с. 
 6. Лебедєва В.К. Економіко-теоретичні аспекти зміни діяльності / В.К. Лебедєва. // Економіка України. – 2015. – № 2. – С. 24–35.
 7. Мельник М.І. Аксіологічні чинники модернізації соціально-економічного розвитку України / М.І. Мельник. // Регіональна економіка. – 2015. – № 3. – С. 125–132.
 8. Онищенко В.П. Реалії та можливості економічної стабілізації та розвитку України / В.П. Онищенко. // Економіка України. – 2015. – № 7. – С. 4–17.
 9. Приходько С. Слияние корпоративных культур / С. Приходько. // Менеджмент персоналу. – 2015. – № 11. – С. 8–17.
 10. Савельєв Є.В. Пріоритети у реформуванні української економіки / Є.В. Савельєв, В.Є. Куриляк. // Економіка України. – 2005. – № 5. – С. 79–88.
 11. Тарасевич В.М. Економічна соціодинаміка у філософському просторі економіко-теоретичного знання / В.М. Тарасевич // Економіка України. – 2015. – № 1. – С. 42–59.
 12. Deal T.E. Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life / T.E. Deal, A.A. Kennedy. – Reading, M.A: Addison-Wesley Publishing Co., 1982 – 232 p. 
 13. Thompson A. Crafting and Executing Strategy: Text and Reading / A. Thompson, A. Strickland. – Irwin, New York; Burr Ridge: McGraw-Hill, 2001 – 569 p.