Обґрунтування умов виникнення синергічного ефекту в ланцюгах поставок споживчих товарів особливих габаритів

Автори:
Л.Я. Якимишин1
1. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, Україна)
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
109 - 120
Мова оригіналу:
Українська
DOI:
10.21272/mmi.2017.2-10


Анотація

Актуалізовано зростання ринку товарів особливих габаритів, ідентифіковано основні причини цього та основні реакції з боку логістики. Обґрунтовано процедуру ідентифікації характерних ознак ланцюгів поставок залежно від типу товару, покладеного в його основу. Запропоновано процес трансформації цілей маркетингу і логістики в ланцюгу поставок товарів особливих габаритів. Запропоновано маркетингово-логістичні інтегровані рішення та викладено засади функціонування ланок бізнес-процесів у ланцюгу поставок. 


Ключові слова
ринок спеціалізованих логістичних операторів, дистрибуція, побутові споживчі товари особливих габаритів, попит, маркетинг і продажі, логістика збуту, логістичний продукт, інтеграція цілей маркетингу і логістики


Посилання
 1. 5 переваг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.delivery-auto.com/uk-ua/GenericPages/DbIndex/2100.
 2. Бауерсокс Д. Логистика. Интегрированная цепь поставок / Д. Бауерсокс, Д. Клосс. 2-е изд. ; пер. с англ. – М. : ЗАО «Олимп-бизнес», 2005. – 640 с.
 3. Ефект перевернутого табурета. Українські меблярі скорочують виробництво і націлюються на експорт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://msb.aval.ua/news/?id=25105.
 4. Денисенко М.П. Організація та проектування логістичних систем : підруч. / М.П. Денисенко, П.Р. Лековець, Л.І. Михайлова. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 336 с. 
 5. Класифікація видів вантажів 2014 України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dovidnyk.in.ua/directories/kvv-2014.
 6. Крикавський Є.В. Логістичне управління : підручник / Є.В. Крикавський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2005. – 684 с. 
 7. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / М. Кристофер / под общ. ред. В.С. Лукинского. – СПб. : Питер, 2004. – 316 с. 
 8. Миротин Л.Б. Эффективная логистика / Л.Б. Миротин, Ы.Э. Ташбаев, О.Г. Порошина. – М. : Издательство «Экзамен», 2003. – 160 с.
 9. Окландер М.А. Маркетинг и логистика в предпринимательстве : монография / М.А. Окландер. – Одесса : АП НТиЭИ, 1996. – 104 с.
 10. Сток Джеймс Р. Стратегическое управление логистикой / Джеймс Р. Сток, Дуглас М. Ламберт / пер. с 4-го англ. изд. – М. : Инфра, 2005. – 830 с.
 11. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок / Д. Уотерс ; пер. с англ. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 503 с.
 12. Чухрай Н. Формування ланцюга поставок: питання теорії і практики : монографія / Н. Чухрай, О. Гірна // Львів : «Інтелект-Захід», 2007. – 232 с.
 13. Coyle J.J. Zarządzanie logistyczne / J.J. Coyle, E.J. Bardi, Jr.C.J. Langley. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002.
 14. Galor W. Transport ładunków ponadgabarytowych – wybrane zagadnienia / W. Galor, A. Galor. – Drogi, 2010. – 1.
 15. Gołembska E. Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym / E. Gołembska, D. Kempny, J. Witkowski. – Warszawa : PWN, 2005.
 16. Górniak J. Logistyka szyta na miarę na przykładzie przewozu wybranych rodzajów ładunków / J. Górniak, P. Krajewski // Zeszyty naukowe politechniki poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2015. – № 64. – S. 31-47.
 17. Kacperczyk R. Środki transportu / R. Kacperczyk. – Warszawa : Difin, 2012.
 18. Konieczny W. Sztuka elastyczności / W. Konieczny // EuroLogistics. – 2013. – 5 (78), październik-listopad.
 19. Pluszczewicz Ł. Ze szczególną starannością / Ł. Pluszczewicz // TSLbisnes, październik. – 2015. – № 10. – S. 8-14.
 20. Pokusa T. Logistyka i marketing jako dualna koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem / T. Pokusa // Problemy Profesjologii. – 2007. – Nr 2. – S. 41-59.
 21. Sikorski P.M. Spedycja w praktyce / P.M. Sikorski, T. Zembrzycki. – Warszawa : PWT, 2006.
 22. Szymonik A. Logistyka i Zarządzanie łańcuchem dostaw / A. Szymonik. – Warszawa : Difin, 2010. – Сząść 1. – S. 183.