Визначення факторів впливу на цінність бренда з точки зору потенційних і фактичних споживачів

Автори:
Гхарехбігло Х.1, Сеyед Мофід А.1, Сірооснезхад Цхарандабі Е.1,2, Піроозініа Х.1
1. Ісламський університет Азад (м. Аджаб Шир, Іран)
2. Mobiya Group (м. Тебриз, Іран)
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
73 - 83
Мова оригіналу:
Англійська
DOI:
10.21272/mmi.2017.1-07


Анотація

Метою статті є дослідження та визначення факторів, що впливають на цінність бренда з точки зору потенційних і фактичних споживачів. На основі моделі Аакера і біхевіористичного підходу, а також враховуючи думки потенційних і фактичних споживачів підприємства, було проведено опитування, спрямоване на встановлення взаємозв'язку між різними складовими бренд-моделі Аакера (лояльність до бренда, упізнаваність бренда, якість бренда, асоціації) та цінністю бренда з точки зору споживачів (цінність знань, цінність відношення та цінність взаємозв’язків). Відбір респондентів був проведений на основі кластерної випадкової вибірки, а збір даних було здійснено на основі стандартної анкети для оцінювання цінності бренда Іо і Денту. Отримані результати показують, що лояльність до бренда, упізнаваність бренда та його якість впливають на цінність бренда з точки зору фактичних споживачів. Також отримані результати дозволяють покращити процес пошуку ефективних стратегій, що дасть можливість підвищити цінність бренда. Для практичного використання отриманих результатів показники, що впливають на цінність бренда, рекомендується подати у вигляді стверджень в анкеті, що дозволить виміряти їх значення. Заповнення анкети менеджерами дасть змогу оцінити готовність підприємства до підвищення цінності бренда.


Ключові слова
цінність бренда, лояльність до бренда, обізнаність щодо бренда, сприймана якість бренда, асоціації


Посилання
 1. Aaker, D.A. (1991). Managing Brand Equity. New York, NY: The Free Press [in English].
 2. Atilgan, E., Aksoy, S., & Akinci, S. (2007). Determinants of the brand equity. Marketing Intelligence and Planning, 23 (3), 237-248 [in English].
 3. Buil, I., & Martínez, E. (2013). The influence of brand equity on consumer responses. Journal of Consumer Marketing, 30(1), 62-74 [in English].
 4. Cobb-Walgren, C.J., & Ruble, C.A. (1995). Brand equity, brand preference, and purchase intent. Journal of Advertising, 24(3), 25-41 [in English].
 5. Louis, D., & Lombart, C. (2010). Impact of brand personality on three major relational consequences (trust, attachment, and commitment to the brand). Journal of Product & Brand Management, 19(2), 114-130 [in English].
 6. Feldwick, P. (1996). Do we really need brand equity? The Journal of Brand Management, 4(1), 9-28 [in English].
 7. Herremans, I.M., Ryans, J.K., & Aggarwal, R. (2000). Linking Advertising and Brand Value. Business Horizons, 43(3), 19-26 [in English].
 8. Janiszewski, C., & Van Osselaer, S.M.J. (2000). A connectionist model of brand-quality associations. Journal of Marketing Research, 37(3), 331-351 [in English].
 9. Keller, K.L. (2003). Strategic Brand Management: Building. Measuring and Managing Brand Equity. 2nd Edition. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall [in English].
 10. Kim, J., & Hyum, Y. (2011). A model to investigate the influence of marketing-mix efforts and corporate image on brand equity in the IT software sector. Industrial Marketing Management, 40, 424-438 [in English].
 11. Kotler, P., & Pfoertsch, W. (2006). B2B brand management. Berlin Heidelberg: Springer [in English].
 12. Lovelock, C.H., & Wirtz, J. (2007). Services Marketing: People, Technology, strategy. 6th edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson-Prentice Hall [in English].
 13. Siguaw, J., Mattila, A., & Austin, J.R. )1999(. The brand-personality scale. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 40(3), 48-56 [in English].
 14. Simon, C.J., & Sullivan, M.W. (1993). The measurement and determinants of brand equity: a financial approach.  Marketing Science, 12(1), 28-53 [in English].
 15. Van Riel, A.C.R., Pahud de Mortanges, C., & Streukens, S. (2005). Marketing antecedents of industrial brand equity: An empirical investigation in specialty chemical Industrial. Marketing Management, 34(8), 841-847 [in English].
 16. Vazquez, R., Del Rio, A.B., & Iglesias, V. (2002). Consumer based brand equity: development and validation of a measurement instrument. Journal of Marketing Management, 18(1/2), 27-49 [in English].
 17. Zeithaml, V., Trust, R., & Lemon, K. (2001). The customer pyramid: creating and serving profitable customers. California Management Review, 43(4),106-118 [in English].