Соціальне підприємництво як головний ресурс регіонального розвитку

Автори:
Ревко Альона Миколаївна1,2
1. Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)
2. Інститут ім. Я.-У. Сандала (г. Фінстаджордет, Норвегія)
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
311 - 318
Мова оригіналу:
Англійська
DOI:
10.21272/mmi.2017.1-28


Анотація

Стаття присвячена аналізу диференціації безробіття в Україні за основними соціально-демографічними характеристиками, такими як вік, рівень освіти і регіон. Була встановлена залежність між соціальним підприємництвом та сталим розвитком. Показано, що нинішнє і майбутнє соціальне підприємництво будь-якої країни безпосередньо залежить від трудової активності населення і є частиною регіонального розвитку. Запропоновано авторське визначення поняття “соціальне підприємництво”. Доведено, що соціальне підприємництво є найкращим засобом підвищення рівня життя і покращення ситуації на ринку праці.


Ключові слова
підприємець, соціальне підприємництво, інновації, соціальні інновації, сталий розвиток, рівень життя, безробіття


Посилання
 1. Економічна активність населення України 2015. Статистичний збірник / [відп. за вип. І. В. Сеник]. – К. : Державна служба статистики України, 2016. – 201 с.
 2. Ревко А.М. Соціальні інновації як основний інструмент підвищення якості життя населення регіонів / А.М.Ревко // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / Черніг. держ. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. – №1 (2). – С. 81-85.
 3. Dees J.G. Enterprising Nonprofits: A Toolkit for Social Entrepreneurs / J.G. Dees, J. Emerson, P. Economy. – New York : Wiley & Sons, Inc., 2001.
 4. Peter F. Druker. Innovation and Entrepreneurship / Peter F. Druker. – New York: Harper Business, 1993.
 5. Emerson J. The Blended Value Proposition: Integrating Social and Financial Returns / J. Emerson // California Management Review, 2003. – № 45(4). – P. 35-51.
 6. Gawell, M. Entrepreneurship in the name of society: Reader's digest of a Swedish research anthology / M. Gawell, B. Johannisson, M. Lundqvist. – Stockholm : Knowledge Foundation, 2009.
 7. Social Entrepreneurship for the 21th Century : Innovation Across the Nonprofit, Private, and Public Sector / Georgia Levenson Keohame, 2013. – 263 p.
 8. Lai Prasad Aiyal (M. Phil). Entrepreneurship development for MBS / Lai Prasad Aiyal (M. Phil), Ganesh Bajagain. – Nepal : Kriti Books Publishers & Distributors Pvt. Ltd., 2015.
 9. Alex Nicholls. Social Entrepreneurship : New Model of Sustainable Social Change / Alex Nicholls. – New York : Oxford University Press, 2006. – 444 p.
 10. Revko A. The Role of Human Potential for Sustainable Development in the Chernihiv Region of Ukraine / A. Revko. – Studia Periegetica, The WSB University in Poznan Press, Poznań, 2016. - Revko A.  № 1(15). – P. 99-114.
 11. Jan-U. Sandal. The Social Entrepreneur Pyramid : With a Nordic Perspective on Social Entrepreneurship. – Oslo, Norway, 2010. – 56 p.
 12. Joseph A. Schumpeter. Capitalism, Socialism and Democracy / Joseph A. Schumpeter. – New York : HarperCollins, 1984.
 13. UNECE Statistical Database, Economy – Labour Force & Wages, Gross Average Monthly Wages by Country and Year [Electronic resource]. – Access mode: http://w3.unece.org/.
 14. Доброва Н.В. Соціальне підприємництво / Н.В. Доброва // Економічні інновації. – 2015. – Вип. 59. – С. 112-117. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecinn_2015_59_15.
 15. Куц М.Р. Соціальне підприємництво: основні ідеї та перспективи дослідження в соціології / М.Р. Куц // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. – 2015. – Т. 174. – С. 51-55. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAs_2015_174_10.
 16. Skill Builders [Electronic resource]. – Access mode: http://www.skillbuilders.org.uk/.
 17. Halo Leisure [Electronic resource]. – Access mode: http://www.haloleisure.co.uk/.