Дослідження туристичного руху на водному транспорті в Україні

Автори:
Нездоймінов Сергій Георгійович1, Андрєєва Наталя Миколаївна1
1. Одеський національний економічний університет (м. Одеса, Україна)
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
205 - 212
Мова оригіналу:
Українська
DOI:
10.21272/mmi.2017.1-18


Анотація

У статті проведено дослідження сучасного стану перевезень туристів на водному транспорті. Виявлено найбільш істотні проблеми водних пасажирських перевезень, що впливають на розвиток туристичного потоку в регіонах України. Обґрунтовано необхідність модернізації сектору водного пасажирського транспорту. Доведено, що розвиток туристичного руху на підприємствах водного транспорту створює умови для динамічного збалансованого розвитку регіональної сфери туризму та рекреації. Запропоновано економічні інструменти забезпечення розвитку сфери круїзного туризму та надання послуг туристам. 


Ключові слова
туристичний потік, підприємства водного транспорту, регіон, інвестиції, інфраструктура круїзного туризму


Посилання
 1. Vogel M. The business and management of ocean cruises / M. Vogel, A. Papathanassis, B. Wolber // CABI. – 2012. –296 p.
 2. Bosneagu R. Management and Marketing Elements in Maritime Cruises Industry. European Cruise Market / R. Bosneagu, C.E. Coca, F. Sorescu // EIRP Proceedings. – 2015. – Vol. 10. – РР. 350-351.
 3. Жихарева В.В. Современные тенденции развития рынка круизного судоходства / В.В. Жихарева // Розвиток методів управління та  господарювання на транспорті. – 2012. – № 39 (2). – С. 153-166.   
 4. Логунова Н.А. Мировой рынок круизной индустрии: особенности  формирования и перспективы развития / Н.А. Логунова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу.  –  2013.  –  № 2 (22). – С. 29-34.
 5. Антоненко І.Я. Механізм управління інноваційним круїзним туристичним продуктом / І.Я. Антоненко, І.Л. Мельник // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – № 1-2(2). – С. 313-319.
 6. Про затвердження Морської доктрини України на період до 2035 року. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 № 1307 [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/.
 7. Економіка регіонів у 2015 році: нові реалії і можливості в умовах започаткованих реформ. – К. : НІСД, 2015. – 92 с.
 8. Nezdoyminov S. Regional Trends of the Tourist Flow in Ukraine / S. Nezdoyminov, O. Shykina // International Journal of Innovative Studies in Sociology and Humanities. – 2016. – Vol.1,1. – P. 12-18.          
 9. Туристична діяльність в Україні у 2014 році: статистичний збірник. – Київ : Державна служба статистики України, 2015. – 76 с.
 10. Туристична діяльність в Україні у 2015 році: статистичний збірник. – Київ : Державна служба статистики України, 2016. – 76 с.
 11. Статистичні дані по інвестиційних проектах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://new.mtu.gov.ua/timeline/Analitika.html.
 12. Транспорт і зв'язок України – 2014 р. / Статистичний збірник Державної служби статистики. –  Київ, 2015. – С. 71-72.
 13. Транспорт і зв'язок України – 2015 р. / Статистичний збірник Державної служби статистики. –  Київ, 2016. – С. 67–68.
 14. Статистика Дунайского судоходства в 2013-2014 гг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.danubecommission.org/uploads/doc/STATISTIC/Stat%2020132014%20RU.pdf.
 15. CLIA Contribution of Cruise Tourism to the Economies of Europe – 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cliaeurope.eu/8-latest-news/86-cruise-industry-continues-to-deliver-positive-contributions to-europe-s-economy.
 16. Котлубай В.О. Відродження прибережних пасажирських перевезень в системі морського туризму України / В.О. Котлубай // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер.: Економіка і управління. – № 26. – 2013. – С. 36-42.