Проблеми та перспективи розвитку нанотехнологій в Україні та світі

Автори:
Фесенко Олена Мар’янівна1, Ковальчук Сергій Васильович1, Нищик Роман Анатолійович1
1. Інститут фізики Національної академії наук України (м. Київ, Україна)
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
170 - 179
Мова оригіналу:
Українська
DOI:
10.21272/mmi.2017.1-15


Анотація

У статті аналізується мультидисциплінарність нанотехнологій та особливості розвитку і трансферу нанотехнологій в Україні та світі. Розглянуто розподіл основних галузей, в яких випускається нанотехнологічна продукція у світі, та зображено попит нанотехнологічної продукції на ринку у 2016 році. Наведено державні програми України, спрямовані на підтримку розвитку нанотехнологій в країні, та виділено низку технологій, що вже набули практичного застосування, а також окреслено перспективність нанотехнологій та основні проблеми напрямку, які потрібно вирішити у найближчому майбутньому.


Ключові слова
нанотехнології, трансфер нанотехнологій, нанотрубки, промисловість, наукові програми, малі та середні підприємства, науково-дослідні інститути


Посилання
 1. Salerno M. Designing foresight studies for Nanoscience and Nanotechnology (NST) future developments / M. Salerno // Technological Forecasting and Social Change.  2008.  № 75.  P. 1202-1223.
 2. Linton D. Integrating innovation and learning curve theory: an enabler for moving nanotechnologies and other emerging process technologies into production / D. Linton, T. Walsh // R&D Management.  2004.  № 34.  P. 517-526.  
 3. Bhat J.S.A. Concerns of new technology based industries – the case of nanotechnology / J.S.A. Bhat //  Technovation.  2005.  № 25.  P. 457-462. 
 4. Development Path [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.graphene3dlab.com/s/investors. asp#downloads.
 5. Niosi J.  Biotechnology and Nanotechnology: Science-based Enabling Technologies as Windows of Opportunity for LDCs? / J. Niosi, S.E. Reid // World Development. – 2007.  – № 35.  P. 426-438.
 6. Kostoff R.T. Technical structure of the global nanoscience and nanotechnology literature / R.T. Kostoff // Journal of Nanoparticle Research.  2007.  № 9.  P. 721-724.
 7. Romig A.D. An introduction to nanotechnology policy: Opportunities and constraints for emerging and established economies / A.D. Romig // Technological Forecasting and Social Change.  2007.  № 74.  P. 1634-1642.
 8. Here's an overview of six of the ways nanotechnology uses are making a big difference in our daily lives [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://investingnews.com/daily/tech-investing/nanotech-investing/top-nanotechnology-uses/.
 9. Building the Global Hydrogen Economy: Technologies and Opportunities [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bccresearch.com/market-research/energy-and-resources/hydrogen-economy-opportunities-report-egy055c.html.
 10. Hullmann A. Measuring and assessing the development of nanotechnology / A. Hullmann // Scientometrics.  – 2007.  – № 70. – P. 739-758.
 11. Матюшенко І.Ю. Проблема визначення пріоритетних напрямів розвитку нанотехнологій в рамках пріоритетів розвитку науки і техніки в Україні / І.Ю.  Матюшенко // Проблеми економіки. – 2011. – № 2. – C. 14-25. 
 12. Rothaermel F.T. The nanotech versus the biotech revolution: Sources of productivity in incumbent firm research / F.T. Rothaermel, M. Thursby // Research Policy. –  2007. – № 36. – P. 832-849.
 13. Nikulainen T. Transferring science-based technologies to industry – Does nanotechnology make a difference? / T. Nikulainen, C. Palmberg // Technovation. – 2007. – № 30. – P. 3-11.
 14. Palmberg C. The transfer and commercialisation of nanotechnology: a comparative analysis of university and company researchers / C. Palmberg // The Journal of Technology Transfer. – 2008. – № 33. – P. 631-652.