Імплементація комплексної системи оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі

Автори:
Глухова Світлана Вячеславівна1, Кильницька Євгенія Володимирівна2
1. НТУ «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, Україна)
2. Харківський національний університет будівництва та архітектури (м. Харків, Україна)
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
135 - 144
Мова оригіналу:
Українська
DOI:
10.21272/mmi.2017.1-12


Анотація

У статті подано впровадження авторської методики комплексної системи оцінювання ефективності інноваційної діяльності на підприємствах будівельної галузі, а також наведено результати оцінювання інноваційної діяльності як за інтегральними, так і за проміжними показниками. Результати оцінювання ефективності інноваційної діяльності досліджуваного підприємства інтерпретовано за допомогою відповідної розробленої системи, що дало можливість сформувати ґрунтовні висновки.


Ключові слова
оцінювання, інноваційна діяльність, ефективність, будівельні підприємства, інтегральний показник


Посилання
 1. Євтушенко С.В. Шляхи вдосконалення оцінки ефективності інновацій на підприємстві / С.В. Євтушенко // Вчені записки Університету «Крок» . – 2008. – № 18. – С. 56-65.
 2. Микитюк Петро. Методи визначення ефективності на підприємствах будівельної галузі / Петро Микитюк // Вісник ТНЕУ. – 2008. – № 3. – С. 99-107.
 3. Інноваційні процеси в змішаній економіці : монографія / В.Г. Федоренко, Н.П. Денисенко, І.М. Грищенко, А.П. Гречан та ін. ; під ред. д.е.н, проф., акад. В.Г Федоренка, д.е.н, проф., акад. Н.П. Денисенко. – К. : Пік ДСЗУ. – 2008. – 239 с.
 4. Клейтон М. Кристенсен Убийцы инноваций / Кристенсен М. Коейтон // Стратегии. 2008. – №2. – С. 15-23.
 5. Зозулев А. Маркетинговые исследования инновационного продукта / А. Зозулев, М. Базь // Маркетинговые исследования в Украине. – 2006. – № 4(17). – С. 24-35.
 6. Bass F.M. A New Product Growth Model for Customer Durables / F.M. Bass // Management Science. – 1969. – 15 (January). – Р. 215-227. 
 7. Khrushch N. Methodology of integral evaluation of enterprise financial potential in the information society / N. Khrushch, P. Hryhoruk // Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. – 2013. – № 35. – P. 252-261.
 8. Lucas R.  Some International Evidence on Output-Inflation Tradeoffs / R. Lucas // American Economic Review. – 1973. – Vol. 3(63). – P. 326-334.   
 9. Polterovich V. Innovation and Imitation at Various Stages of Development: A Model with Capital [Electronic resourse] / V. Polterovich, A. Tonis // Working Paper. Moscow. New Economic School. – 2005. – № 48. – Access mode: http://www.nes.ru/english/research/pdf/2005/ PolterovichTonis.pdf.
 10. Rogers E.M. Diffusion of innovations / E.M. Rogers. – New York : The Free Press, 1962. – 451 p.
 11. Глухова С.В. Методика оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі / С.В. Глухова // Комунальне господарство міст. – 2010. – Вип. 96. – С. 94-104.
 12. Глухова С.В. Ієрархічна модель споживчого вибору інноваційної продукції будівельної галузі / С.В. Глухова, Є.В. Кильницька // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – 2014. – № 34. – С. 175-180.