Підтримка створення та впровадження регіональних соціальних інновацій на основі інженерної системи знань

Автори:
Коціскі Д.1, Верешне Шомоші М.1
1. Мішкольцський університет (м. Мішкольц, Угорщина)
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
126 - 134
Мова оригіналу:
Англійська
DOI:
10.21272/mmi.2017.1-11


Анотація

Проведені авторами дослідження дозволяють зробити висновок про те, що традиційна спрямованість інноваційної діяльності (банківська діяльність, промислове виробництво, реформа управління і т. п.) далеко не завжди з однаковою ефективністю сприймаються в різних регіонах країни. В окремих регіонах ці інновації не призводять до соціальних поліпшень, що є передумовою необхідності генерування та впровадження окремого блоку соціальних інновацій. У статті обґрунтовано необхідність проведення соціальних інновацій. На прикладі функціонування Центру соціальних інновацій міста Мішкольца вперше розроблений науково-методичний підхід до їх здійснення. Як основні структурні блоки цього підходу авторами пропонуються такі: а) визначення взаємозв’язку місцевого економічного розвитку та соціальних інновацій; б) формування ключових напрямків соціального поліпшення регіону (підвищення зайнятості, збільшення доданої вартості, поліпшення охорони здоров’я і соціального положення, поліпшення інфраструктури розвитку населеного пункту); в) розроблення програми соціальних інновацій на основі регіональної системи інженерних знань; г) відбір ключових соціальних інновацій на основі запропонованої авторами інноваційної матриці і спеціальної методики; д) розроблення програми практичної реалізації інновацій соціальної спрямованості. Науково-методичні рекомендації, запропоновані в статті, апробовані авторами впродовж останніх двох років. У результаті зроблений узагальнюючий висновок про те, що найбільшою перешкодою на шляху соціальних інновацій є не відсутність ресурсів, а відсутність ідей і бажання у місцевої і центральної управлінської еліти.


Ключові слова
інноваційна діяльність, регіони, соціальні інновації, інноваційний потенціал, генерування знань, інноваційна матриця


Посилання
 1. Autio, E. (1998). Evaluation of RTD in Regional Systems of Innovation. European Planning Studies, Vol. 6, 2, 131-140 [in English].
 2. Bund, E. et.al. (2013). Report on Innovation Metrics. Capturing Theoretical, Conceptual and Operational Insights for the Measurement of Social Innovation. University of Heidel- berg, Centre for Social Investment [in English].
 3. Clar, G., Corkapis, D., & Landabaso, M. (2001). Mobilizing Regional Foresight Actors to Strengthen the Strategic Basis of the European Research Area. IPTS Report, 59, 38-45 [in English].
 4. Cook, P., & di Marchi, B. (2002). Generative Growth, Knowledge Economies und Sustainable Development: Implications for Regional Foresight Policy. EC STRATA ETAN Working Group Papers [in English].
 5. EC. (1995). Green Paper on Innovation. European Commission, Brussels. 1995. December. EC (1996). Assessment  of the Regional  Innovation Support Infrastructure. Methodology in Design, Construction and Operation of Regional Technology Frameworks. Volume I. EIMS Publication No. 19, DG XIII. Brussels [in English].
 6. EC. (2001). Commission Staff Working Paper. 2001 Innovation Scoreboard (SEC-2001-1414). Brussels, 2001. 09. 14 [in English].
 7. EC. (2002). EUs innovation performance still needs improvement, but there are encouraging signs for the future. Brussels, December 16 [in English].
 8. EC. (2014). Strengthening social innovation in Europe [in English].
 9. European Commission. (1992). Towards a Europe of solidarity. Intensifying the struggle against social exclusion, furthering social integration. COM (92) 542 [in English].
 10. European Commission. (1993). The Future of European Social Policy: Options for the Union. A Green Paper. COM (93) 551 [in English].
 11. European Commission. (2005). Communication from the Commission on the Social Agenda. COM (2005) 33 [in English].
 12. FOREN. (2001). A Practical Guide to Regional Foresight, Foresight for Regional Development Network, Brussels: European Commission, Research Directorate General, Strata Programme [in English].
 13. Frascati Manual. (1963). OECD, Paris [in English].
 14. Gillwald, K. (2000). Konzepte Soziale Innovation. WZB, Berlin [in German].
 15. Howaldt, J., & Schwarz, M. (2010). Soziale Innovation im Fokus. Skizze eines gesellschafts-theoretisch inspirierten Forschungskonzepts. Transcript Verlag, Bielefeld [in German].
 16. Kocziszky, Gy. (2010). Innomonitor – Regional innovation monitoring and forecasting system. BAROSS-EM07-EM-OMFB research project final report, Miskolc [in English].
 17. Moulaert. (2013). The international Handbook Social innovation: collective action, social learning and transdisciplinary research. Cheltenham, Northampton [in English].
 18. OECD. (1994). FRASCATI MANUAL: Proposed Standard practice for Surveys of Research and Experimental Development. Paris [in English].
 19. Zapf, W. (1989). Über soziale Innovationen. Soziale Welt, 40. H. 1-2. p. 170-183 [in German].
 20. Pererva, P.G., Kocziszky, G., Szakaly, D., & Somosi Veres, M. (2012). Technology transfer. Kharkiv-Miskolc: NTU “KhPI” [in English].