Перспективи реалізації стратегії сталого розвитку вітчизняними роздрібними операторами через упровадження власних торгових марок

Автори:
Дима Олександр Олексійович
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
87 - 95
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

Стаття присвячена власним торговим маркам (ВТМ) у вітчизняних торговельних мережах. Розглянуті сутність власної торгової марки та історія її виникнення. Проаналізовані ключові показники розвитку ВТМ в Україні та світі. Запропоновані подальші кроки роздрібних мереж щодо поширення ідей сталого розвитку на учасників мережі створення цінності та кінцевих споживачів через власні торгові марки.


Ключові слова
власні торгові марки, приватні марки, роздрібна мережа, сталий розвиток, дослідження ринку


Посилання
 1. АТБ-маркет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.atbmarket.com.
 2. Ашан [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.auchan.ua.
 3. Білла Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.billa.ua.
 4. Бровченко В.А. Власні торгові марки в роздрібній торгівлі / В.А. Бровченко // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2010. – №7. – С. 143-148.
 5. Ватсонс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: watsons.com.ua.
 6. Гладченко В. Private label: золотое дно? [Електронний ресурс] / В. Гладченко. – Режим доступу: http://www.advesti.ru/publish/brending/label/.
 7. Ева [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.eva.dp.ua.
 8. Еко-маркет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.eko.com.ua.
 9. Забарило М. Ключевые тенденции рaзвития форматов розницы в Украине и в Европе [Электронный ресурс] / М. Забарило. – Режим доступа: http://www.gfk.com/ua/Documents/ Presentations/Zabarilo_FoodMaster2014.pdf.
 10. Космо [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.kosmo.ua.
 11. МЕТРО Кеш енд Кері Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.metro.ua.
 12. Наш край [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. nashkraj.ua.
 13. Ринок роздрібної торгівлі України за 2012 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.credit-rating.ua/img/st_img/AS/2013/29.04.2013/Roznica_2012.pdf.
 14. Рітейл Груп [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.kishenya.com.ua.
 15. Саприкіна Л.М. Впровадження власної торгової марки – перспективний напрям розвитку торгівлі / Л.М. Саприкіна // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте-2012». – Выпуск 2, Т. 22. – Одесса : КУПРИЕНКО, 2012. – С. 79-80. 
 16. Смілянець В.В. Технології формування власної торговельної марки / В.В. Смілянець // Маркетинг в Україні / ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [гол. ред. А.Ф. Павленко]. – 2011. – №3(67). – С. 41-46.
 17. Собственная торговая марка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Собственная_торговая_марка.
 18. СТМ в Европе и Украине [Электронный ресурс]. – Режим доступа: nielsen.com.
 19. Торговельна марка Bravis – у трійці лідерів з продажу телевізорів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unian.ua/common/1018869-torgovelna-marka-bravis-u-triytsi-lideriv-z-prodaju-televizoriv.html.
 20. Фірсова С.Г. Маркетингове забезпечення виведення власних торгових марок у ритейлі / С.Г. Фірсова // Вісник Київського нац. університету ім. Тараса Шевченка. Сер.: Економіка. – 2013. – №144. – С. 54-57. 
 21. Фоззі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.fozzy.ua.
 22. Фуршет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.furshet.ua.
 23. Шевченко О.Л. Власні торговельні марки проти брендів: розвиток, тенденції, перспективи / О.Л. Шевченко // Молодий вчений. – 2014. – №8 (11) серпень. – С. 56-60.
 24. Private Label в тренде. Обзор рынка СТМ в странах СНГ – России, Украине, Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.privatelabel-tm.com/articles/247.
 25. Private Label: Куда направить усилия? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.advanter.ua/AD-PL-2010.pdf.