Маркетинг спортивного туризму

Автори:
Тєлєтов Олександр Сергійович, Карпець Валерія Ігорівна
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
56 - 72
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті виокремлена роль спорту в житті людини, порівняні різні типи міст на предмет забезпеченості інфраструктурою для розвитку туризму у сфері спорту, розроблений приклад рекламної кампанії. За основу взято Сумщину й показано, що саме такі, середні за розмірами, обласні центри України можуть бути привабливими як для занять спортом, так і для історично-культурного збагачення професійних спортсменів, спортсменів-дітей та підлітків, любителів спорту, які приїздять на змагання. Відповідні маркетингові заходи у сфері спортивного туризму повинні знижувати агресивність болільників й прищеплювати їх любов до історії, мистецтва, вітчизняної культури, здорового відпочинку.


Ключові слова
спорт, спортивний туризм, туристична галузь, розвиток регіону, маркетинг у спорті, спортивний туристичний об’єкт, рекламна спортивна кампанія, реклама туризму


Посилання
 1. Illiashenko S. Corporate social responsibility in marketing researches: literature review / S. Illiashenko, G. Peresadko, O. Pidlisna, E. Kovalenko // Corporate Ownership @ Control. – 2014. – Vol. 11, Issue 4. – P. 499-503. 
 2. Маркетинг тур продукту [Електронний ресурс] / Ю.О. Карягін, З.І. Тимошенко, Т.О. Демура, Г.Б. Мунін. – Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/ karyagin0.htm. 
 3. Кудла Н.Є. Маркетинг туристичних послуг / Н.Є. Кудла. – Знання, 2011. – 351 с. 
 4. Лукащук В.I. Спорт як різновид шоу-бізнесу / В.І. Лукащук // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2010. – №889.
 5. Мартинов І.Ю. Особливості маркетингу туризму у сфері відпочинку і розваг [Електронний ресурс] / І.Ю. Мартинов. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tiru/2011_ 31_1/Martinov.pdf. 
 6. Мирошниченко В. Національний брендинг України [Електронний ресурс] / В. Мирошниченко. – Режим доступу: http://www.innovations.com.ua/articles/14169/temp.
 7. Нагорняк Т.Л. Бренди країн світу. Імідж українських регіонів у контексті розбудови бренда «Україна» [Електронний ресурс] / Т.Л. Нагорняк. – Режим доступу: http://www.social-science.com.ua.
 8. Жданова Т. Туристичний бренд України: концепція, меседжі, графіка [Електронний ресурс] / Т. Жданова. – Режим доступу: http://wikicitynomica.org/future/turistichniy-brend-ukraini-kontseptsiya.html.
 9. Універсальний легкоатлетичний манеж Української академії банківської справи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.meria.sumy.ua/index.php?newsid=3108.
 10. Стадіон «Ювілейний» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stadion.sumy.ua/.
 11. Футбольний центр «Барса» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fcbarsa.com.ua/.
 12. Тєлєтов О.С. Дослідження та перспективи розвитку туристичного бренда України / О.С. Тєлєтов, В.В. Зарубіна, О.Є. Тімашова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – №1. – С. 27-42
 13. Тєлєтов О.С. Рекламний менеджмент / О.С. Тєлєтов. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2011. – 346 с.
 14. Kysil T. Import Substitution as a Means of Image Forming : Prospects Forecast of Industrial Enterprises in Ukraine / T. Kysil, A. Kolodka, A. Rosokhata // Economics @ Sociology. – 2014. – Vol. 7, No 2. – P. 123-135.