Внутрішній маркетинг у системі маркетингу підприємства

Автори:
Решетнікова Ірина Леонідівна
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
45 - 55
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

Метою статті є узагальнення наукових підходів щодо визначення сутності поняття «внутрішній маркетинг» та визначення його місця в системі маркетингу підприємства. Обґрунтовується і пропонується авторське визначення «внутрішнього маркетингу», уточнюються об’єкти його впливу і завдання з точки зору задоволення потреб кінцевих споживачів. Визначаються відмінності між поняттями «внутрішнє маркетингове середовище» та «внутрішній маркетинг». Уточнення понятійного апарату дозволяє систематизувати  окремі види маркетингової діяльності підприємства для досягнення ефективного впливу на споживача.


Ключові слова
внутрішній маркетинг, внутрішнє маркетингове середовище, система маркетингу, контактний персонал, внутрішній продукт, споживач


Посилання
 1. Примак Т.О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством : монографія / Т.О. Примак. – К. : ТОВ «Експерт ЛТД», 2001. – 387 с.
 2. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент : підручник / А.В. Войчак. – К. : КНЕУ, 2009. – 328 с.
 3. Каракай Ю.В. Маркетинг на ринку інноваційних товарів : автореф. дис. д-ра екон. наук ; спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Ю.В. Каракай. – Київський нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана. – К., 2008. – 32 с.
 4. Сагайдак М.П. Внутрішній маркетинг та маркетинг персоналу: порівняльний аналіз / М.П. Сагайдак // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №7(145). – С. 110-117.
 5. Сагайдак М.П. Формирование концепции внутреннего маркетинга предприятий сферы услуг / М.П. Сагайдак // Менеджмент и маркетинг. Текущие научные проблемы Восточной Европы : коллективная монография. – Люблин : Политехника Любельска. – 2013. – С. 136-147.
 6. Сагайдак М.П. Основні принципи побудови взаємовідносин з контактним персоналом в системі внутрішнього маркетингу / М.П. Сагайдак // Актуальні проблеми економіки. –2014. – №9(159). – С. 224-231.
 7. Окунєва О.В. Внутрішній маркетинг підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук ; спец. 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / О.В. Окунєва. – Київський нац. економ. ун-т ім. В.Гетьмана. – К., 2012. – 20 с.
 8. Grönroos C. Internal Marketing: An Integral Part of Marketing Theory / C. Grönroos, J.H. Donnelly, W.E. George. – Marketing of Services. – Chicago : American Marketing Association Proceedings series, 1981. – P. 236-243.
 9. Berry L. Services Marketing Starts From Within / L. Berry, A. Parasuraman // Marketing Management. – 1992. – P. 25-34.
 10. Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия. – 4-е изд. ; пер. с англ. / К. Лавлок. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2005. – 1008 с.
 11. Varey R.J. А Broadened Conception of Internal Marketing / Richard J. Varey, Barbara R. Lewis // European Journal of Marketing – 1999. – Vol. 33. – P. 926-944.
 12. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг : підручник / Н.В. Куденко. – К. : КНЕУ, 2012. – 523 с.
 13. Решетникова И.Л. Стратегия маркетинга: особенности формирования на отечественных предприятиях : монография / И.Л. Решетникова. – Луганск : Издательство Восточно-украинского государственного университета, 1998. – 270 с.
 14. Котлер Ф. Маркетинговий менеджмент / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін. – К. : Видавництво «Хімджест», 2008. – 720 с.
 15. Eiglier P. Services as Systems: Marketing Implications in Marketing Consumer Services: New Insights / P. Eiglier, E. Langeard, C.H. Lovelock, J.E.C. Bateson, R.F. Young. – Cambridge, MA : Marketing Science Institute, 1977.