Маркетингове дослідження факторів ціноутворення на конкурентному ринку

Автори:
Білошкурська Наталія Володимирівна
Розділ:
Маркетинг інновацій
Сторінки:
24 - 31
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті проведене маркетингове дослідження факторів ціноутворення на конкурентному ринку хліба пшеничного. Побудовано комплексну кореляційно-регресійну модель середньомісячної ціни 1 тонни хліба пшеничного з урахуванням впливу індексу споживчих цін, індексу цін виробників промислової продукції та середньомісячної заробітної плати одного працівника за щомісячними статистичними даними за 2012-2014 рр. Доведено, що найбільший вплив на ціну 1 тонни хліба пшеничного чинить індекс споживчих цін, тобто інфляція споживання.


Ключові слова
маркетингове дослідження, ціна, індекс цін, факторний аналіз, конкурентний ринок


Посилання
 1. Kadar M.H. Back to the «basics» of marketing, pricing, and selling / M.H. Kadar, D. DeProost // Containerisation International. – 1997. – № 1. – P. 49-51.
 2. Petruzzi N.C. Pricing and the Newsvendor Problem: A Review with Extensions / Nicholas C. Petruzzi, Maqbool Dada // Operations Research. – 1999. – №47(2). – P. 183-194.
 3. Weng Z.K. Modeling quantity discounts under general price-sensitive demand functions: Optimal policies and relationships / Z. Kevin Weng // European Journal of Operational Research. – 1995. – Vol. 86. – Issue 2. – P. 300-314.
 4. Ілляшенко С.М. Маркетингові дослідження : навч. посіб. / С.М. Ілляшенко, М.Ю. Баскакова ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С.М. Ілляшенка. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 192 с.
 5. Середні ціни виробників за основними видами харчових продуктів, напоїв у 2012 році [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/ct/scv/scv_12u.html.
 6. Середні ціни виробників за основними видами харчових продуктів, напоїв у 2013 році [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/ct/scv/scv_13u.html.
 7. Середні ціни виробників за основними видами харчових продуктів, напоїв у 2014 році [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/ct/scv/scv_14u.html.
 8. Індекси споживчих цін у 1991-2014 рр. (до попереднього місяця) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/ct/cn_rik/isc/isc_u/isc_m_u_.htm.
 9. Індекси цін виробників промислової продукції у 1991-2014 рр. (до попереднього місяця) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ct/cn_rik/icv/icv_u/icvpm_u_.html.
 10. Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2012 році (у розрахунку на одного штатного працівника, грн) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ /operativ2012/gdn/Zarp_ek_m/zpm2012_u.htm.
 11. Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2013 році (у розрахунку на одного штатного працівника, грн) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2013/gdn/Zarp_ek_m/zpm2013_u.htm.
 12. Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2014 році (у розрахунку на одного штатного працівника, грн) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ /operativ2014/gdn/Zarp_ek_m/zpm2014_u.htm.