Екомаркетинг у діяльності промислового підприємства

Автори:
Чуприна Наталія Миколаївна
Розділ:
Екологічний маркетинг та менеджмент
Сторінки:
231 - 239
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті зроблено аналіз досліджень і публікацій провідних науковців з екомаркетингу, розглянуто основні фактори використання механізму екомаркетингу. Екомаркетинг є важливим інструментом коригування сучасної виробничої поведінки підприємства. Підприємства повинні бути налаштовані на сучасні вимоги виробництва, підтримку екологічної безпеки та задіяні в реалізації екомаркетингу в Україні. За результатами аналізу підприємства промисловості поділені на два види: екологічно небезпечні та екологічно орієнтовані. Оновлення підприємств промисловості та їх модернізацію необхідно проводити з урахуванням екологічної складової. Це дасть можливість уникнути екологічної катастрофи та задіяти інструменти екомаркетингу не лише на ринках збуту продукції промислових підприємств.


Ключові слова
екомаркетинг, промислові підприємства, забруднення довкілля, промислові відходи, екотехнологія


Посилання
  1. Балацкий О.Ф. Теория и практика оценки экономического ущерба в Украине / О.Ф. Балацкий // Вісник Сумського державного університету. – 1994. – №1. – С. 138-145.
  2. Берлінг Р.З. Суть та значення еколого-економічного збитку в діяльності роботи підприємства / Р.З. Берлінг // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 29-30.
  3. Садченко Е.В. Роль виртуального рыночного пространства в формировании потребительской ценности окружающей природной среды / Е.В. Садченко // Вісник Одеського національного університету. – 2012. – Т. 17, Випуск 2. Економіка. – С. 181-190.
  4. Ілляшенко С.М. Мотивація екологізації споживача / С.М. Ілляшенко, Н.С. Ілляшенко // Сучасний маркетинг: стан і перспективи розвитку в Україні і її регіонах : зб. наук. праць ДонДУУ. – Донецьк : Юго-Восток, 2013. – Т. ХІІІ, Вип. 254. – С. 58-69.
  5. Ілляшенко С.М. Менеджмент екологічних інновацій : навч. посібник / за ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : Вид-во СумДУ, 2003. – 266 с.
  6. Ілляшенко С.М. Маркетингові засади впровадження екологічних інновацій / С.М Ілляшенко. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2013. – 184 с.
  7. Дибач І.Л. Роль екологічного маркетингу в забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / І.Л. Дибач, В.Я. Гацура, В.В. Івата // Вісник Хмельницького національного університету, 2013. – С. 28-33.
  8. Струтинська Л.Р. Екологічний маркетинг та інноваційні рішення / Л.Р. Струтинська, Н.П. Любомудрова, С.В. Андрусів // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 408-409.
  9. Чечель А.О. Ефект «декамплінгу» як еколого-економічний індикатор сталого розвитку промислових територій (на прикладі Донецького регіону) / А.О. Чечель // Прометей : регіональний збірник наукових праць з економіки. – Донецьк : Юго – Восток, 2014. – Вип. 1(43). – С. 57-60.
  10. Мельник Л.Г. Экологическая экономика : учебник / Л.Г. Мельник. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2006. – 367 с.