Економічне обґрунтування термінів заміни устаткування на засадах критерію прибутковості

Автори:
Безугла Дар’я Валеріївна
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
221 - 230
Мова оригіналу:
Англійська


Анотація

У статті запропоновано удосконалений методичний підхід до формування вихідного показника прибутковості виробництва при вирішенні динамічної оптимізаційної задачі заміни технологічного устаткування в процесі технічного переоснащення підприємства на основі інновацій.


Ключові слова
технології, устаткування, динамічна оптимізація, інновації, прибутковість, технічне переоснащення виробництва


Посилання
  1. Кремер Н.Ш. Исследование операций в экономике / Н.Ш. Кремер. – Москва : ЮНИТИ. – 2000. – 407 с.
  2. Федосеев В.В. Экономико-математические методы и прикладные модели / В.В. Федосеев. – Москва : ЮНИТИ. – 1999. – 391 с.
  3. Кузнецов А.В. Экономико-математические методы и модели / А.В. Кузнецов. – Минск : БГЭУ,1999. – 413 с.
  4. Трояновский В.М. Математическое моделирование в менеджменте / В.М. Трояновский. – Москва : РДЛ. – 1999. – 240 с.
  5. Хазанова Л.Э. Математическое моделирование в экономике / Л.Э. Хазанова. – Москва : Изд-во БЕК. –1998. – 140 с.
  6. Сапожніков Е.О. Інноваційні проблеми технічного пересонащення виробництва : монографія / Е.О. Сапожніков. – Харків : ХНУ ім. Каразіна. – 2005. – 260 с.
  7. Гончаров В.В. Адаптация промышленных предприятий к научно-техническим новшествам / В.В. Гончаров. – Киев : Техника. – 1992. – 132 с.
  8. Самочкин В.В. Гибкое развитие предприятия: fнализ и планирование / В.В. Самочкин. – Москва : Дело. – 2000. – 376 с.
  9. Kaplan R.S. The balanced scorecard translating strategy action / R.S. Kaplan, D.P. Norton. – Cambridge Mass., 1996. – 380 p.
  10. Markides C. Strategic innovation in established companies / C. Markides. – Boston : Irwin; McGraw-Hill, 2000. – 183 p.