Трикомпонентна модель експортної діяльності підприємства

Автори:
Аль-Оста Салім Абдуль-Азіз
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
213 - 220
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті експортну діяльність підприємства подано у вигляді структурної трьохкомпонентної моделі, до складу якої запропоновано віднести передекспортну діяльність, реструктуризацію/адаптацію й експортну операцію. Визначено сутнісну характеристику зазначених компонентів експортної діяльності. Обґрунтовано особливу роль адаптаційних змін у процесі перетворення передекспортної діяльності в експортну операцію.


Ключові слова
модель експортної діяльності, передекспортна діяльність, експортна операція, реструктуризація, адаптація


Посилання
 1. Экономика Украины продолжит падение – меморандум с МВФ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.segodnya.ua/economics/enews/ukraina-budet-teryat-eksport-memorandum-s-mvf-597346.html.
 2. Beise M. Lead markets and regulation: a framework for analysing the international diffusion of environmental innovations / M. Beise, K. Rennings // Ecological Economics.– 2005. – №52 (1). – Р. 5-17.
 3. Andersson M. Technology specialization and the magnitude and quality of exports / M. Andersson, O. Ejermo // Economics of Innovation and New Technology. – 2008. – №17. – Р. 355-375.
 4. Мельник О.Г. Діагностика факторів впливу на експортну діяльність підприємства / О.Г.Мельник, М.Я. Нагірна // Інноваційна економіка. – 2013. – №5. – С. 63-66. 
 5. Козик В.В. Трансформаційні аспекти експортно-імпортної діяльності України / В.В. Козик // Спеціальний випуск наукового вісника Ужгородського Національного університету. Серія Економіка. Збірник статей Міжнародної НПК «Вплив маркетингу на підвищення ефективності транскордонного співробітництва з країнами-членами ЄС». – Вип. 23. – 2007. – С. 287-292.
 6. Кузьмін О.Є. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства / О.Є.  Кузьмін, Н.Г. Георгіаді // Економічні та гуманітарні проблеми розвитку у ІІІ тисячолітті : зб. наук. пр. / Рівнен. екон.-гуманіт. ін-т. – Рівне : Тетіс. – 2000. – С. 76-78.
 7. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – №2. 
 8. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 9. Череп А.В. Організаційно-економічний механізм експортної діяльності підприємства / А.В. Череп, О.Л. Ортинська // Національне господарство України: теорія та практика управління. – 2008. – С. 232-236.
 10. Акімова І. Експортна орієнтація та її вплив на реструктуризацію в Україні : наук. матеріали / І. Акімова. – К. : Інститут економічних досліджень та політичних консультацій в Україні. – Вип. №2. – 2000. – 33 с.
 11. Отенко И.П. Организационно-экономический механизм реструктуризации предприятия : науч. изд. / И.П. Отенко, Н.А. Москаленко. – Харьков : Изд. ХНЭУ. – 2005. – 216 с.