Методи просування на ринку комерційного автотранспорту України: аналіз, ефективність, перспективи

Автори:
Грищенко Олена Федорівна, Клісіньскі Януш Сільверюшовіч, Білан Марина Ігорівна
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
167 - 177
Мова оригіналу:
Англійська


Анотація

У статті розкриті основні методи просування комерційного автотранспорту на ринку України. Досліджено основні переваги та недоліки методів просування на ринку комерційного автотранспорту, визначено пріоритетність їх використання. Визначено основні тенденції використання методів просування на ринку комерційного автотранспорту України.


Ключові слова
методи просування, комерційний автотранспорт, імідж компанії, позиціонування на ринку, виставкова діяльність, корпоративні журнали, промо-тури, корпоративні фільми, СЕО-оптимізація, реклама


Посилання
 1. Кайнова Т.В. Опитимізація маркетингу на ринку b2b [Електронний ресурс] / Т.В. Кайнова // Бізнесінформ. – 2012. – №11. – C. 263-266. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/ article/n/optimizatsiya-marketinga-na-rynke-v2v.
 2. Берлет В. Результати дослідження ефективності методів просування на ринку дорожньо-будівельної техніки. Звіт компанії МАРКОМ [Електронний ресурс] / В. Берлет. – Режим доступу: http://marcom.kiev.ua/images/task/24-kruglyy-stol-po-marketingu-noyabr-2012.pdf.
 3. Дурович А.И. Маркетинг в предпринимательской деятельности / А.И. Дурович. – Минск : Финансы, учет, аудит, 1997. – 464 с.
 4. Кобєлєв В.М. Сувенірна продукція як один із важливіших засобів реклами для компанії / В.М. Кобєлєв, Д.С. Дятлова // Вісник НТУ “ХПІ”. – 2014. – №34 (1077). – С. 133-138.
 5. Шуліченко А.Є. Інтернет-маркетинг як інструмент маркетингової політики [Електронний ресурс] / А.Є. Шуліченко. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ ntb/13061/1/122_Shul%D1%96chenko_256-258_69.pdf.
 6. Офіційний сайт холдингової компанії «АвтоКРАЗ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.autokraz.com.ua/.
 7. Офіційний сайт публічного акціонерного товариства «Богдан Моторс» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bogdan.ua/.
 8. Офіційний сайт публічного акціонерного товариства «Українська автомобільна корпорація УкрАВТО» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukravto.ua/.
 9. Пекар В.А. Основи виставкової діяльності / В.А. Пекар. – К. : Євроіндекс, 2009. – 348 с.
 10. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки / А. Э. Горев. – М. : Академия, 2004. – 288 с.
 11. Яцківський Л.Ю. Загальний курс транспорту : навч. посібник / Л.Ю. Яцківський, Д.В. Зеркалов. – К. : Арістей, 2007 – 504 с.
 12. Масалітіна В.В. Кредитна політика вантажного автотраспортного підприємства та її реалізація [Електронний ресурс] / В.В. Масалітіна // Вісник Національного транспортного університету. – 2013. – №28. – С. 337-342. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vntu_2013_28_49.pdf.
 13. Гурч Л.М. Маркетингове дослідження ринку транспортних послуг України / Л.М. Гурч, А.М. Ченчик // Вісник Національного університету “Львівська Політехніка”. – 2008. – №633. – С. 165-171. 
 14. Кіндій М.В. Проблеми транспортної логістики в Україні в умовах глобалізації бізнесу / М.В. Кіндій, М.М. Мамчин, Б.Д. Гречин // Вісник Національного університету “Львівська Політехніка”. – 2010. – №691. – С. 339-344.