Світові тенденції розвитку економічної дипломатії в умовах глобалізації

Автори:
Каніщенко Олена Леонідівна, Мамалига Олена Олексіївна
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
135 - 146
Мова оригіналу:
Англійська


Анотація

У статті досліджуються світові тенденції розвитку економічної дипломатії в умовах глобалізації. Визначені фактори розвитку, інструменти та методи сучасної економічної дипломатії, аналізується структура економічної дипломатії для підтримки національного бізнесу, а також прояви негативних інструментів економічної дипломатії. Досліджено вплив розвитку економічної дипломатії на світові тенденції міжнародного співробітництва, світової торгівлі та інвестиційної діяльності.


Ключові слова
світова економіка, глобалізація, економічна дипломатія, зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, інвестиції


Посилання
 1. Вергун В.А. Економічна дипломатія США: суть та особливості / В.А. Вергун // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць ; Київ. нац. університет ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; ред. гол. : Губерський Л.В. (гол. ред. та ін.). – Київ, 2009. − Вип. 86, Ч. 1. – С. 173-175.
 2. Городня Н.Д. Економічна дипломатія адміністрації Барака Обами: Східно Aзійський напрям / Н.Д. Городня // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; ред. кол. : Губерський Л.В. (гол. ред. та ін.). – Київ, 2013. – Вип. 112, Ч. 1. – С. 188-197.
 3. Дегтерев Д.А. Экономическая дипломатия: экономика, политика, право / Д.А. Дегтерев. – М. : МГИМО, Навона. − 2010. −176 с.
 4. Баранай П. Современная экономическая дипломатия / П. Баранай // Актуальные проблемы экономики. – 2009. − С. 1-10.
 5. Лихачев А.Е. Экономическая дипломатия России. Новые вызовы и возможности в условиях глобализации / А.Е. Лихачев. − М. : Экономика, 2006. – 461 с.
 6. Мавланов И.Р. Экономическая дипломатия в начале XXI в.: вызовы и тенденции развития / И.Р. Мавланов // Казахстан в глобальных процесах. – 2008. − №1. – С. 15-20.
 7. Нижник В.М. Економічна дипломатія та економічна безпека України : навч. посіб. / В.М. Нижник. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 299 с.
 8. Фліссак К.А. Зовнішньоекономічні представництва країни за кордоном: міжнародний досвід та українські перспективи реформування / К.А. Фліссак // Економічний часопис-XXӀ. – 2005. − №11-12. – С. 8-13.
 9. Фліссак К.А. Цілі та завдання економічної дипломатії в механізмах інтеграційних об’єднань / К.А. Фліссак // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць ; Київ. нац. університет ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнародних відносин; (ред. гол.: Губерський Л.В. (гол. ред. та ін.). – Київ, 2009. – Вип. 116, Ч. 2. – С. 67-72.
 10. Офіційний сайт Світової організації торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wto.org/.
 11. Офіційний сайт Нідерландського інституту міжнародних відносин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.clingendael.nl/.
 12. World Investment Report 2014: Investing in the SDGs: An Action Plan [Electronic resource]. − Access mode: http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=937.