Комплексне оцінювання науково-технічних розробок на ранніх етапах інноваційного процесу

Автори:
Чухрай Наталія Іванівна, Стегницький Андрій Володимирович
Розділ:
Маркетинг інновацій
Сторінки:
11 - 23
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті розглянуто основні проблеми, що виникають при комерціалізації інновації. Висвітлено роль патентування як ефективної складової інноваційного процесу. Запропоновано порядок комплексного  оцінювання науково-технічної розробки на її початкових етапах шляхом рейтингової системи. Наведено результати апробації порядку оцінювання патентів та інших об’єктів інтелектуальної власності Національного університету «Львівська політехніка».


Ключові слова
інтелектуальна власність, науково-технічна розробка, патент, інновація, оцінка ефективності патентування, рейтингова система, науково-дослідна установа, комплексне оцінювання, етапи інноваційного процесу


Посилання
 1. Закон України «Про інноваційну діяльність» : прийнятий 4 лип. 2002 року № 36 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2002. – 266 с. (Із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012).
 2. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності» : прийнятий 8 верес. 2011 року № 3715-ІV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – Офіц. вид. – К. : Парлам. 
 3. вид-во, 2012. – 166 с. (Із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012).
 4. Методичні рекомендації з комерціалізації розробок, створених в результаті науково-технічної діяльності // Наказ Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації від 2010 р.
 5. Бузько І.Р. Стратегічне управління інноваціями та інноваційна діяльність підприємства : монографія / І.Р. Бузько, О.В. Вартанова, Г.О. Голубченко. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля. – 2002. – С. 176
 6. Квашнин А. Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью : Методичні матеріали проекту Europe Aid «Наука і комерціалізація технологій» [Електронний ресурс] / А. Квашнин. – Режим доступу: www.tyumen-technopark.ru.
 7. Тимочко Н.О. Економічна історія України : навч. посіб. / Н.О. Тимочко. – К. : КНЕУ. – 2005. – С. 204.
 8. Чухрай Н.І. Оцінювання і розвиток відносин між бізнес-партнерами : монографія / Н.І. Чухрай, Ю.О. Криворучко ; за наук. ред. Н.І. Чухрай. – Львів : Видавництво «Растр-7», 2008. – 360 с.
 9. Оценка интеллектуальной собственности. Официальный сайт группы консалтинговых компаний «АБК» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://абкоценка.рф/?servpage=43.
 10. Entrepreneurship & Education at the Kauffman Foundation. Офіційний сайт фундації Кауфмана [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kauffman.org.
 11. Інноваційна діяльність в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.org /uk/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm.
 12. База даних: винаходи (корисні моделі) в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uipv.org.
 13. Комерціалізація результатів наукових досліджень та розробок в Японії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e.html.
 14. Чухрай Н.І. Діагностування ефективності управління витратами на інноваційні процеси машинобудівних підприємств / Н.І. Чухрай, О.І. Грицай // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №8 (146). – С. 75-80.
 15. Commercialization of high-tech products: theoretical-methodological aspects / S. Kniaz, N. Shpak, N. Myroshchenko, O. Kolomiyets // Econtechmod. – 2014. – Vol. 3, №1. – P. 81-88.