Формування критеріальної бази для оцінки служби маркетингу підприємства

Автори:
Біловодська Олена Анатоліївна, Кириченко Тетяна Володимирівна
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
71 - 80
Мова оригіналу:
Англійська


Анотація

У статті досліджено актуальність проведення оцінки персоналу підприємства, проаналізовані основні методи функціонування працівників різних підрозділів, сформовано критеріальну базу для здійснення комплексної оцінки діяльності служби маркетингу, зокрема її персоналу.


Ключові слова
оцінка персоналу, служба маркетингу, критерії оцінки функціонування служби маркетингу, методи оцінки персоналу, процес оцінювання персоналу


Посилання
 1. Гаврилова О.Г. Оценка персонала и её отличие от аттестации / О.Г. Гаврилова // Финансовая газета Экспо. – 2009. – №2. – С. 5-9.
 2. Ситнік О.Д. Оцінка персоналу в системі мотивації / О.Д. Ситнік // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №11. – С. 84-87.
 3. Виноградський М.Д.  Розвиток моделей корпоративного управління / М.Д. Виноградський, А.Ю. Нашинець-Наумова // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №8. – С. 172-178. 
 4. Мінчак Н.Д. Менеджмент персоналу в сучасних умовах / Н.Д. Мінчак // Медична гідрологія та реабілітація. – 2004. – №2, Т. 2. – С. 70-71. 
 5. Данилюк А.І. Проблеми оцінки ефективності системи управління персоналом / А.І. Данилюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – №3, Т1. – С. 112-117. 
 6. Шегда А.В. Политика и стратегия компании как инструменты управления / А.В. Шегда // Управление в социальных и экономических системах : м-лы ХVI международной научно-практической конференции (16-17 июня 2007 г., г. Минск) / Минский ин-т управления ; редкол.: Н.В. Суша [и др.]. – Минск : Изд-во МИУ, 2007. – С. 109-112. 
 7. Білик М.С. Аналіз результативності діяльності маркетингових служб підприємства / М.С. Білик, Г.І. Кіндрацька // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – №633. – С. 43-50. 
 8. Єськов О.Л. Основні причини зниження трудової мотивації в сучасних умовах господарювання / О.Л. Єськов, І.І. Смирнова // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – 2011. – №23(ІІ). – С. 107-111.
 9. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. / Г.В. Савицька. – К. : Знання, 2004. – 654 с.
 10. Семенча І.Є. Модель кількісної оцінки рівня індивідуальної компетентності керівника / І.Є. Семенча // Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління : міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція : тези доп. – Харків, 2001. – С. 93-94. 
 11. Гур’янов А.Б. Управління діяльністю підприємства на засадах маркетингового менеджменту / А.Б Гур’янов, Д.А. Терещенко // Науково-технічний збірник. – 2011. – №98.– С. 94-99. 
 12. Ситник Л.С. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / Л.С. Ситник. – К. : Центр навчальної літератур, 2006. – 352 с.
 13. Kitschenberg, Helmut. Personalwesen / H. Kitschenberg, B. Neuenahr. – Übersetzung ins Russische A. Matsnev. – München : Bayerische Verwaltungsschule Körperschaft des öffentlichen Rechts ; Brühl : Bundesakademie für öffentliche Verwaltung im Bundesministerium des Innern, 2002. – 273 р.
 14. Липчук В.В. Маркетинг [Електронний ресурс] / В.В. Липчук. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1276010950055/marketing/rol_osoblivosti_funktsionuvannya_sluzhb_marketingu
 15. Оцінювання і атестування персоналу організації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gia.sentya.ru/docs/index-111115.html