Визначення місця внутрішніх комунікацій у загальній системі функціонування промислового підприємства

Автори:
Сагер Людмила Юріївна
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
241 - 249
Мова оригіналу:
Англійська


Анотація

У статті проаналізовано значення внутрішніх комунікацій із позиції сприяння розвитку підприємства, зокрема, наведено їх вплив на економічний стан підприємства через реалізацію бізнес-процесів. Визначено цілі внутрішніх комунікацій залежно від етапів його життєвого циклу та місце внутрішніх комунікацій у загальній структурі управління підприємством. 


Ключові слова
бізнес-процес, внутрішні комунікації, життєвий цикл, цілі, інструменти


Посилання
  1. Мельман В.А. Система внутренних коммуникаций в организации [Электронный ресурс] / В.А. Мельман. – Режим доступа: http://www.provisor.com.ua/archive/2008/N15/ melman_158.php?part_code=137&art_code=6739
  2. Анакшина Т. Роль внутренних коммуникаций в реализации стратегии компании [Электронный ресурс] / Т. Анакшина, Н. Кольцова. – Режим доступа: http://www.slideshare.net/svetlanayakubovich3/bca-marketing
  3. Рудавина Е. Внутренние коммуникации компании [Электронный ресурс] / Е. Рудавина. – Режим доступа: http://delovoymir.biz/2013/12/25/vnutrennie-kommunikacii-kompanii.html
  4. Organizational communication. [Electronic resourse]. – Access mode: http://www.businessdictionary.com/definition/organizational-communication.html#ixzz2nZ3QQRlc
  5. Welch M. Rethinking internal communication: a stakeholder approach / M. Welch, P.R. Jackson // Corporate Communications: An International Journal. – 2007. – Vol. 12, Issue 2. – P. 177-198
  6. Тылевич (Смирнова) Н. Источники информации для формирования системы внутренних коммуникаций в компании. Опыт компании «Ренессанс-Страхование» [Электронный ресурс] / Н. Тылевич (Смирнова). – Режим доступа: http://www.e-xecutive.ru/knowledge/announcement/1775414/
  7. Внутренние коммуникации на производстве [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.aiportal.ru/promote/19/internal-communication-at-work.html
  8. Внутренние коммуникации // Офіційний сайт компанії Katarsis Business Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://katarsis.ru/vnutrennie-kommunikaczii.html
  9. Усова Н. Зажигай и вдохновляй! или Как сделать внутренние коммуникации эффективными? [Электронный ресурс] / Н. Усова. – Режим доступа: http://www.upeco.ru/press_center/publications/d.200601-200601/d.200601-200701/d.200601-200801/d. 200601-200901/d.200601-201001/d.200601-201101/d.200601-201201/p.2/id.69/
  10. Денисенко Л.О. Концептуальні засади класифікації бізнес-процесів, як основи формування бізнес-системи організації [Електронний ресурс] / Л.О. Денисенко, С.Є. Шацька // Ефективна економіка. – 2012. – №11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1558