Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності морського порту регіону: методологія формування та інструментарій реалізації

Автори:
Бережний Артем Валерійович
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
220 - 229
Мова оригіналу:
Російська


Анотація

На основі дослідження сучасних теорій конкуренції представлено організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності, базис якого формують процесний, маркетинговий та кластерний підходи, що враховують специфіку функціонування морського порту. При цьому обґрунтовано необхідність урахування ролі порту в економіці регіону як елемента інфраструктури та логістичної системи, а також особливостей сучасного розвитку, які проявляються в глобалізації економіки та інтеграції бізнесу.


Ключові слова
морський порт регіону, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, регіон, організаційно-економічний механізм


Посилання
Зименков Р.И. Свободные экономические зоны / Р.И. Зименков. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 316 с. 
Кацман Ф.М. Особые экономические зоны / Ф.М. Кацман // Транспорт Российской Федерации. – 2007. – №8. – С. 22-26. 
Малышкина Е. Об особых экономических зонах в Российской Федерации / Е. Малышкина // Транспорт Российской Федерации. – 2005. – №7. – С. 18-21. 
On the economic impact of ports: local vs. national costs and benefits / M. Benacchio, C. Ferrari, H. Haralambides, E. Musso // Forum of Shipping and Logistics, Special Interest Group on Maritime Transport and Ports International Workshop. – Genoa. – June 8 – 10, 2000. 
Casson M. The Role of Vertical Integration in the Shipping Industry / M. Casson // Journal of Transport Economics and Policy. – 1986. – Vol. 20, №1. – P. 7-29. 
Chandler A.D. The Visible Hand / A.D. Chandler – Cambridge : Harvard, 1977. – P. 88-90.
De Langen P. Governance in seaport clusters // P. De Langen / Maritime Economics and Logistics. – 2004 – №4. – P. 141-156. 
Ducruet C. Port regions and globalization. In: Ports in proximity: competition and cooperation among adjacent seaports / C. Ducruet, T. Notteboom, P.W. De Langen. – Aldershot, Ashgate, 2009. – P. 43-54.
Goss R.O. Economic policies and seaports. The economic functions of ports / R.O. Goss // Maritime Policy and Management. – 1990. – №17. – P. 207-220. 
Freemont A. Global maritime networks: the case of Maersk / A. Freemont // Journal of Transport Geography. – 2007. – Vol. 16, №6. – P. 431-442. 
Kaufmann G. Port impact studies: comparison and evaluation of existing methods / G. Kaufmann // School of community and regional planning. – Vancouver, 1979.