Порівняльний аналіз випереджаючого та альтернативних йому типів розвитку

Автори:
Ілляшенко Наталія Сергіївна
Розділ:
Маркетинг інновацій
Сторінки:
21 - 28
Мова оригіналу:
Англійська


Анотація

У статті запропоновано доповнити класифікацію типів розвитку ще однією ознакою «відношення до лідера». За цією ознакою розвиток поділяють на наздоганяючий, випереджаючий та на рівні лідера. Виокремлено три блоки характеристик, які покращують розуміння сутності цих різновидів: блок економічних характеристик, інноваційної діяльності та державного управління. Проведено порівняльний аналіз зазначених типів розвитку.


Ключові слова
економічний розвиток, випереджаючий розвиток, наздоганяючий розвиток, розвиток на рівні лідера, прискорення


Посилання
 1. Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса : монография / С.Ю. Глазьев. – М. : Экономика, 2010. – 287 с.
 2. Бузгалин А.В. В поисках будущего России: «Экономика для человека», или Стратегия опережающего развития – ІІІ / А.В. Бузгалин, А.И. Колганов // Стратегия опережающего развития – ІІІ. Том 16. Российские модернизации: диагнозы и прогнозы / под общ. ред. А.В. Бузгалина, Р. Крумма. – М. : ЛЕНАНД, 2011. – С. 297-352. 
 3. Москаленко О.М. Випереджаючий економічний розвиток у системі стратегічних потреб світового суспільства / О.М. Москаленко // Вчені записки : збірник наукових праць. – К. : КНЕУ, 2012. – Вип. 14. – Ч. 1. – С. 41-48.
 4. Москаленко О.М. Методологія дослідження теоретичної моделі випереджаючого економічного розвитку в сучасній політичній економії / О.М. Москаленко // Економіка розвитку. – 2013. – №3(67). – С. 16-20.
 5. Захаров В. Опережающее развитие Санкт-Петербурга – Проект мирового сообщества? [Концепция и План действий] [Электронный ресурс] / В. Захаров // Личность и культура. – 2003. – № 3/4. – Режим доступа: http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=179
 6. Лизун М.В. Випереджаюче економічне зростання: міжнародний та український аспекти : дис. … канд. екон. наук : 08.00.02 / М.В. Лизун. – Тернопіль, 2007. – 207 с.
 7. Bell D. Notes on the Post-Industrial Society / D. Bell // The Public Interest. – 1967. – №7. – Р. 102-118.
 8. Бьюкенен Дж.М. Сочинения. Конституция экономической политики. Расчёт согласия. Границы свободы / Дж.М. Бьюкенен / Нобелевские лауреаты по экономике. Т. 1 / Фонд экономической инициативы. – М. : Таурус Альфа, 1997. – 560 с. 
 9. Schumpeter J.A. Capitalism, socialism and democracy [Electronic resource] / J.A. Schumpeter [introduction by R. Swedberg]. – George Allen & Unwin Ltd., 1994. – Access mode: http://digamo.free.fr/capisoc.pdf
 10. Christensen Clayton M. The Innovator’s Dilemma: The Revolutionary Book that Will Change the Way You Do Business / Clayton M. Christensen. – New York : Harper Books, 2000.
 11. Foster R. Creative Destruction: Why Companies That Are Built to Last Underperform the Market And How to Successfully Transform Them / R. Foster, S. Kaplan. – Currency publisher, 2001.
 12. Ильяшенко Н.С. Развитие национальной инновационной системы Украины как перспектива выхода на мировой рынок / Н.С. Ильяшенко, Е.А. Мицура // Актуальні проблемі економіки. – 2013. – №5(143). – С. 83-94.
 13. Топ-100 найбагатших компаній світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://infolight.org.ua/content/top-100-naybagatshih-kompaniy-svitu-v-2008-2013-rr
 14. Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2013 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://globalstocks.ru/materialyi/reytingi/top-50-naibolee-pribyilnyih-kompaniy-mira-v-2013-godu/
 15. Топ-100 крупнейших компаний мира по рыночной капитализации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pwc.com/ua/ru/survey/2013/all/top-100-capitalisation-2013.html