Аналіз і алгоритм виміру операційних логістичних затрат універсальних логістичних систем

Автори:
Щолокова Тетяна Вадимівна
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
162 - 174
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті у межах методології управління логістичними затратами ULS-M-TVS, які супроводжують функціонування довільної універсальної логістичної системи з диверсифікованим ринком збуту, сформовано трансакційний загальний закон продажів на основі трансакційних локальних (галузевих) законів продажів, що сприяло створенню алгоритмічного апарату кількісного виміру операційних логістичних затрат (а-затрат) з урахуванням технологічних схем трансформації активів у процесі руху сировинних, матеріальних, трудових, фінансових та інформаційних потоків логістичним каналом уніфікованого підприємства. 


Ключові слова
логістика, рівайвінг, універсальна логістична система, логістичні затрати, логістичний менеджмент, трансакція


Посилання
 1. Щолокова Т.В. Інноваційний інфраструктурний реінжиніринг як складова методології управління логістичними затратами підприємства : монографія / Т.В. Щолокова // Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання: сучасний стан та напрями вдосконалення / за ред. О.В. Манойленко. – Харків : НТУ «ХПІ», 2013. – С. 132-168.
 2. Щолокова Т.В. Інноваційні підходи щодо дослідження передумов створення методології управління логістичними затратами підприємства / Т.В Щолокова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – №3. – С. 114-128.
 3. Shcholokova T.V. Bases of Axiomatic Theory of Economic Analysis / T.V. Shcholokova // Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics (JAMSI). – Trnava : The University of Saint Cyril and Metod. – 2009. – №5. – P. 61-97.
 4. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз; пер. с англ. Б. Пинскера; науч. ред. Р. Капелюшников. – М. : Дело ЛТД, 1993. – 192 с.
 5. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норт; пер. з англ. – К. : Основи, 2000. – 198 с.
 6. Уильямсон О. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки и отношенческая контрактация / О. Уильямсон. – СПб. : Лениздат, 1996. – 702 с.
 7. Бауэрсокс Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Д.Дж. Бауэрсокс, Д.Дж. Клосс; пер. с англ. – М. : ЗАО «Олимп бизнес», 2001. – 640 с.
 8. Бажин И.И. Логистика / И.И. Бажин. – Харьков : Консум, 2004. – 240 с.
 9. Гаджинский А.М. Логистика : учебник / А.М. Гаджинский. . – 2-е изд. – М. : Маркетинг, 1999. – 228 с.
 10. Алексинская Т.В. Основы логистики. Общие вопросы логистического управления / Т.В. Алексинская. – Таганрог : ТРТУ, 2005. – 121 с.
 11. Дафт Р.Л. Менеджмент / Р.Л. Дафт. – СПб. : Питер, 2001. – 832 с.