Моніторинг як інструмент стратегічного управління діяльністю організації на ринку дозвілля та розваг

Автори:
Максимова Тетяна Семенівна
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
114 - 121
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті розглянуто теоретичні положення моніторингу як інструменту реалізації цілісної концепції стратегічного управління, запропоновано модель та визначено основні етапи моніторингу розвитку ринку дозвілля та розваг. Для оцінки тенденцій розвитку ринку запропонована система аналітичних показників насиченості ринку.


Ключові слова
Моніторинг як інструмент стратегічного управління діяльністю організації на ринку дозвілля та розваг


Посилання
 1. Израэль Ю.А. Концепция мониторинга состояния биосферы / Ю.А. Израэль // Мониторинг состояния окружающей природной среды. – Л. : Гидрометеоиздат, 2007. – С. 10-25.
 2. Шишкин А.И. Сущность, задачи и принципы мониторинга / А.И. Шишкин // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. – 2004. – № 1(19). – С. 16-30.
 3. Бушмелева Г.В. Содержание категории «мониторинг социально-экономических и экологических процессов» / Г.В. Бушмелева // Управление общественными и экономическими системами. – 2006. – № 2. – С. 2-4.
 4. Левицький С.І. Інформаційні системи на підприємствах: розвиток теорії та практики: монографія / С.І. Левицький, Р.М. Лепа, Ю.О. Коваленко та ін. // НАН Украины. Ин-т экономики пром.-ти. – Д. : ООО «Юго-Восток, ЛТД», 2007. – 250 с.
 5. Райс Э. Маркетинговые войны / Э. Райс, Дж. Траут.– СПб. : Питер, 1999. – 368 с.
 6. Котлер Ф. Маркетинговый менеджмент / Ф. Котлер ; 10-е изд. – СПб. : Питер, 2001. – 421 с.
 7. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок / Ф. Котлер. – М. : АСТ, 2002. – 272 с.
 8. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Ж.-Ж. Ламбен. – СПб. : Питер, 2004. – 800 с.
 9. Райс Э. Маркетинговые войны / Э. Райс, Дж. Траут. – СПб. : Питер, 2003. – 256 с.
 10. Балабанова Л.В. Стратегічний маркетинг : підручник / Л.В. Балабанова. – К. : Центр учбової літератури, 2012 – 612 с.
 11. Березин И.С. Маркетинговые исследования: как это делают в России / И.С. Березин. – М. : Вершина, 2005. – 432 с.
 12. Белявский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз / И.К. Белявский. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 320 с.
 13. Иванов Л. Исследование рынка собственными силами. Мастер-класс / Л. Иванов. – СПб. : Питер, 2006. – 144 с.
 14. Ілляшенко С.М. Сучасні тенденції застосування Інтернет-технологій у маркетингу / С.М. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №4, Т. 2. – С. 64-74.
 15. Хруцкий В.Е. Современный маркетинг: Настольная книга по исследованию рынка / В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеева. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 560 с.
 16. Штерн К. Стратегии, которые работают. Подход ВСG / К. Штерн, Дж. Сток. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2005. – 496 с.
 17. Kotler P. Marketing warfare in the 1980s / P. Kotler, R. Singh // Journal of Business Strategy. – 1981. – P. 30-41.
 18. Liddell-Hart D.H. Strategy. – New York : Praeger, 1967.
 19. Porter M. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Your Business Competitors. – New York : The Free Press, 1980.