Упаковка як об'єкт інноваційного маркетингу

Автори:
Тєлєтов Олександр Сергійович, Шатова Валерія Михайлівна
Розділ:
Маркетинг інновацій
Сторінки:
11 - 21
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

Підвищення випуску продуктів, які перевищують необхідні людині обсяги споживання, збільшує кількість пакувальних матеріалів, чим зменшує наявні природні ресурси та забруднює навколишнє середовище. У статті розглянуто упаковку як об’єкт інноваційного маркетингу (у тому числі носія реклами), проблематику її повторного використання та утилізації, що має покращувати екологічний стан будь-якої країни. 


Ключові слова
ефективність упаковки, психологічна упаковка, форма та матеріал упаковки, управління упаковкою, упаковка як об’єкт маркетингу, інноваційний маркетинг, флексографічне підприємство


Посилання
 1. Смиренный И.Н. Лексикон упаковщика / И.Н. Смиренный. – М. : Колос, 1998. – 176 с.
 2. Упаковка. Термины и определения. ГОСТ 17527-86.
 3. Хайн Т. Все об упаковке / Т. Хайн. – СПБ. : Азбука, 1997. – 288 с.
 4. Хайн Т. Все об упаковке / Т. Хайн. – М. : Арт-Родник, 1997. – 150 с. 
 5. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы / Р.И. Мокшанцев. – М. : Инфра-М, 2001. – 209 с.
 6. Официальный сайт компании «Планета упаковки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.planeta-upakovki.ru/80.htm
 7. Малицький А.А. Організаційно-економічний механізм управління підприємством: сутність та структура [Електронний ресурс] / Дев’ята міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасна наука в мережі Internet». – Режим доступу: http: //intkonf.org/malitskiy-aa-organizatsiyno-ekonomichniy-mehanizm-upravlinnya-pidpriemstvom-sutnist-ta-struktura
 8. Шульгіна Л.М. Механізм формування споживчої цінності упаковки як основа стратегії флексографічних підприємств / Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств : монографія // В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко, К.О. Бояринова та ін. – Черкаси : Чабаненко, 2013. – С. 298-313. 
 9. Тєлєтов О.С. Інновація та розвиток людства. Історія і сучасність / О.С. Тєлєтов // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №4. – С. 13-24. 
 10. Тєлєтов О.С. Проблеми та протиріччя українського маркетингу в умовах сучасного глобалізованого світу / О.С. Тєлєтов // Інновації у маркетингу і менеджменті : монографія ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : Папірус, 2013. – С. 69-77. 
 11. Армстронг Г. Маркетинг. Загальний курс : навч. посіб. ; пер. з англ. / Г. Армстронг, Ф. Котлер. – М. : Видавничий дім «Вільямс», 2001. – 608 с.