Стратегія розвитку фінансових інноваційних технологій

Автори:
Лавров Руслан Валерійович
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
92 - 99
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті досліджено етимологію терміна «стратегія», розглянуто проблеми визначення й передумови застосування стратегії розвитку фінансових інноваційних технологій, обґрунтовано доцільність її формування в контексті реалій сучасного економічного простору, запропоновано авторське бачення та оригінальні підходи до вирішення актуального наукового завдання.


Ключові слова
інновації, інноваційний процес, інноваційні зміни, стратегія фінансових інноваційних технологій


Посилання
 1. Васюренко О.В. Шляхи розвитку кредитного забезпечення інноваційної діяльності / О.В. Васюренко, І.В. Пасічник // Економіка України. – 2000. – № 2. – С. 23-28.
 2. Воеводская Н.Д. Новые банковские технологии / Н.Д. Воеводская // Банковские услуги. – 1999. – № 11-12. – С. 15-18.
 3. Економічний словник-довідник / за ред. С.В. Мочерного. – К. : Феміна, 1995. – 368 с.
 4. Минцберг Г. Стратегический процесс: концепции, проблемы, решения / Г. Минцберг, Дж.Б. Куинн, С. Гошал. – СПб. : Питер, 2001. – 688 с.
 5. Недосекин А.О. Введение в проблему прогнозирования фондовых индексов [Електронний ресурс] / А.О. Недосекин. – Режим доступу: http://www.finansy.ru/.
 6. Ожиганов Э.Н. Стратегический анализ политики: теоретические основания и методы / Э.Н. Ожиганов. – М. : Аспект-Пресс, 2006. – 272 с.
 7. Портер М. Конкуренция / М. Портер. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2005. – 610 с.
 8. Проект комплексної програми розвитку банківської системи України на 2003-2005 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/.
 9. Словарь иностранных слов / под ред. Ф.Н. Петрова и др. – М. : Советская Энциклопедия, 1964. – 784 с.
 10. Современные проблемы предпринимательской деятельности / под общ. ред. Л.В. Дикань. – Х. : Гриф, 2000. – 380 с.
 11. Соловьев В.С. Стратегический менеджмент / В.С. Соловьев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. – 448 с.
 12. Федулова Л.І. Прогнозування інноваційно-технологічного розвитку економіки як складова вибору стратегії виходу з кризи / Л.І. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 3. – С. 5-18.
 13. Шенкар О. Китай: век ХХІ / О. Шенкар. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. – 208 с.
 14. Besanko D. The Economics of Strategy / D. Besanko, D. Dranove, N. Shanley. – John Wiley & Sons M. Inc, 1996. – 769 p.
 15. Finnerty J.D. Corporate Securities Innovation: An Update / J.D. Finnerty, D.R. Emery // Journal of Applied Finance. – 2002. – № 12 (Spring/Summer). – P. 21-47.
 16. Frame W.S. Empirical Studies of Financial Innovation: Lots of Talk, Little Action? / W.S. Frame, L.J. White. – Atlanta, Ga. : FRB of Atlanta. – 40 р.
 17. Marx K. Сapital. Volume II: The Process of Circulation of Capital / K. Marx. – Moscow : Progress Publishers, 1956. – 551 p.
 18. Merton R.C. Financial Innovation and Economic Performance / R.C. Merton // Journal of Applied Corporate Finance. – 1992. – № 4 (Winter). – P. 12-22.
 19. Teece D.J. Economic Analysis and Strategic Management / D.J. Teece // California Management Review. – 1984. – № 26 (Spring). – P. 87-110.