Холістичний маркетинг і його значення у функціонуванні вищого навчального закладу

Автори:
Чайка Інна Петрівна
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
53 - 60
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

Розглянуто сутність поняття «холістичний маркетинг» як наукової категорії, показано відмінність концепції холістичного маркетингу від традиційної маркетингової концепції, визначено пріоритетні завдання ВНЗ у рамках парадигми холістичного маркетингу. Результатом проведеного дослідження стало авторське визначення поняття «холістичний маркетинг», на основі якого сформовано принципи його впровадження в діяльність ВНЗ.


Ключові слова
маркетинг, концепція маркетингу, холізм, холістичний маркетинг, системна ефективність функціонування ВНЗ


Посилання
  1. Лилик С.В. Задоволеність споживачів освітніх послуг як мета і критерій ефективності навчальних закладів / С.В. Лилик // Маркетинг в Україні. – 2011. – № 05-06 (69). – С. 5-58.
  2. Якименко І.М. Маркетингові засади розвитку ринку освітніх послуг [Електронний ресурс] / І.М. Якименко. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Etp/2008_ 21/Yakymenko.pdf.
  3. Брітченко І.Г. Mаркетинг як чинник підвищення ефективності функціонування вищого навчального закладу / І.Г. Брітченко, І.П. Чайка // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2011. – Вип. 33. – С. 299–302.
  4. Корнев Ю.Г. Информационно-аналитическое обеспечение эффективного взаимодействия рынка труда и рынка высшего профессионального образования в Украине / Ю.Г. Корнев // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 9 (99) – С. 235–242.
  5. Литовченко И. Университет на ладони / И. Литовченко // Forbes Украина. – 2013. – № 3. – С. 26.
  6. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс / Ф. Котлер, К. Келлер. – СПб. : Питер, 2010. – 480 с.
  7. Герасимяк Н.В. Холістичний маркетинг як нова парадигма розвитку маркетингу [Електронний ресурс] / Н.В. Герасимяк. – 2012. – Режим доступу: http://www.http://economy. nayka.com.ua/index.php?operation= 1&iid=1280.
  8. Философская энциклопедия / гл. ред. Ф.В. Константинов. – М. : Советская энциклопедия, 1970. – Т. 5. – 740 с.
  9. Маркс К. Капитал // К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – М. : Государственное издательство политической литературы, 1962. – Т.1. – 900 с.
  10. Чайка І.П. Теоретико-методологічні основи ефективності функціонування вищого навчального закладу / І.П. Чайка // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – Ужгород : Ужгородський національний університет. – 2011. – Вип. 32. – С. 27-30.