Вплив маркетингу місць відпочинку на забезпечення екологічної безпеки рекреаційних територій Криму

Автори:
Пашенцева Ганна Володимирівна
Розділ:
Екологічний маркетинг та менеджмент
Сторінки:
280 - 288
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

Здійснено теоретичне обґрунтування підходу вирішення проблеми охорони навколишнього середовища рекреаційних територій, що спрямоване на вирішення важливої науково-прикладної проблеми забезпечення екологічної безпеки економічного розвитку регіону за рахунок упровадження маркетингу місць відпочинку, що дозволяє перерозподілити потік рекреантів на основі об’єктивного співвідношення «ціна - якість» туристичної послуги і знизити антропогенне навантаження на ці території.


Ключові слова
рекреаційна територія, екологічна безпека, маркетинг місць відпочинку


Посилання
  1. Ветрова Н.М. Обеспечение экологической безопасности рекреационного регионa : монография / Н.М. Ветрова, С.И. Федоркин. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2012. – 293 с.
  2. Гнатенко Н.Р. Організація маркетингу міст : монографія / Н.Р. Гнатенко. – Дніпропетровськ : Дніпро, 2011. – 197 с.
  3. Ізмайлова А.Л. Маркетинг міст відпочинку : монографія / А.Л. Ізмайлова. – Харків : Слобода, 2010. – 202 с.
  4. Коробов К.Л. Теоретико-методичні підходи розвитку територіального маркетингу : монографія / К.Л. Коробов. – Запоріжжя : Наукова думка, 2012. – 179 с.
  5. Концепція Державної цільової екологічної програми розвитку Криму (Екологічно безпечний Крим) на 2011-2015 рр. – розпорядження КМ України № 2296 – р від 22.12.2010 р.
  6. Паас А.С. Земельні відношення в Україні: проблеми і перспективи : монографія / А.С. Паас. – Одеса : Світло, 2011. – 199 с.
  7. Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим. – Сімферополь : Головне управління статистики в АР Крим, 2012. – 587 с.
  8. Терещенко Г.О. Ринок нерухомості Криму : монографія / Г.О. Терещенко. – Сімферополь : Надія, 2012. – 289 с.
  9. Трацевский И.П. Маркетинговое ценообразование : учеб. пособие / И.Т. Трацевский, И.Н. Грекова. – М. : Юрист, 2009. – 160 с.
  10. Цабко П.Т. Маркетинг: принципи і технологія маркетингу у вільній ринковій системі : монографія / П.Т. Цабко. – Харків : Наука, 2010. – 289 с.