Перспективи розвитку молочних кооперативів маркетингової орієнтації в Україні

Автори:
Рижик Ірина Олександрівна
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
264 - 271
Мова оригіналу:
Російська


Анотація

У статті визначено переваги збутової кооперації як форми взаємодії суб'єктів господарювання. Спираючись на міжнародний досвід кооперативного руху, запропоновано можливі моделі кооперативного збуту молока, які представлені за ступенем складності їх господарських функцій. Для удосконалення управління та підвищення ефективності роботи молочарського кооперативу маркетингової орієнтації запропонована модель його організаційної структури.


Ключові слова
збут, сільськогосподарська обслуговуюча кооперація, збутовий молочний кооператив


Посилання
  1. Алiман М.В. Пiонер молочарської кооперацiї Микола Верещагiн / М.В. Аліман // Вiстi ЦССТУ. – 2007. – № 42. – С. 3-4
  2. Блок Р. Сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы – ключевой элемент восстановления сельского хозяйства в ННГ / Р. Блок. – К. : Проект  Тасис, 2000. – 39 с.
  3. Володина Н.Г. Формирование и развитие организационных моделей сельскохозяйственной кооперации : автореф. дис. на соискание ученой степени д-ра эк. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Н.Г. Володина; Москва : Российский гос. аграрный ун-т – МСХА им. К.А. Тимирязева, 2010. – 45 с.
  4. Гончаренко В.В. Основи діяльності кооперативних організацій. Вітчизняний та зарубіжний досвід : навчальний посібник / В.В. Гончаренко, А.О. Пантелеймоненко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 59 с.
  5. Зіновчук В.В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу / В.В.Зіновчук. – 2-ге видання, доп. і перер. – К. : Логос, 2001. – 380 с.
  6. Лесів М. Молочарські кооперативи / М. Лесів, І. Пукаляк, Р. Блок – К. : Тасіс, 2000. – 31 с.
  7. Пантелеймоненко А.А. Сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы молочного направления: отечественный опыт и современная практика / А.А. Пантелеймоненко // Бизнес-информ. Научно- информационный журнал. – 2008. – № 2. – С. 57-61.
  8. Цимбал В.О. Становлення і розвиток обслуговуючої кооперації на селі / В.О. Цимбал // Фермер України. – 2009. – № 11-12. – С. 6-8.
  9. Frieslandcampina [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.frieslandcampina.com.
  10. Sony A.K. A study on cooperative marketing with reference of Chhattisgarh markfed limited / A.K. Sony, D. Singh // International Journal of Sales & Marketing Management. – 2013. – Vol. 3, Issue 1. – Р. 35-44.