Оцінювання результативності та ефективності маркетингу промислового підприємства у ланцюгу поставок

Автори:
Чухрай Наталія Іванівна, Млинко Ірина Богданівна
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
24 - 34
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті охарактеризована роль маркетингу в процесі створення цінності на промисловому підприємстві та визначені основні напрями, критерії і показники оцінювання маркетингу промислового підприємства у ланцюгу поставок. Розроблено методичні положення щодо оцінювання маркетингової діяльності промислового підприємства, які структуровано відповідно до критеріїв оцінювання маркетингу промислового підприємства у ланцюгу поставок і категорій ефективності та результативності.


Ключові слова
ланцюг поставок, управління ланцюгом поставок, промислове підприємство, цінність для споживача, цінність для стейкхолдерів, цінність для партнерів у ланцюгу поставок, результативність маркетингу, ефективність маркетингу


Посилання
 1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Д. Аакер. – СПб. : Питер, 2002. – 544 с.
 2. Амблер Т. Маркетинг и финансовый результат. Новые показатели и богатство корпорации / Т. Амблер. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 246 с.
 3. Дойль П. Маркетинг – менеджмент и стратегия / П. Дойль. – 3-е издание; пер. с англ. / под. ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб. : Питер, 2003. – 544 с.
 4. Крикавський Є.В. Логістичне управління / Є.В. Крикавський. – Львів : Львівська політехніка, 2005. – 684 с.
 5. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / под общ. ред. В.С. Лукинского. – СПб. : Питер, 2004. – 316 с.
 6. Сток Дж. Стратегическое управление логистикой / Дж. Сток, Д. Ламберт; пер. с 4-го изд. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 797 с.
 7. Уотерс Д. Логистика: управление цепью поставок / Д. Уотерс; пер. с англ. – М. : ЮНИТИ, 2003. – 503 с.
 8. Чухрай Н.І. Формування ланцюга поставок: питання теорії і практики : монографія / Н.І. Чухрай, О. Гірна. – Львів : Інтелект-Захід, 2007. – 237 c.
 9. Чухрай Н.І. Оцінювання функціонування ланцюга поставок: сутність та концептуальні підходи / Н.І. Чухрай // Вісник Націон. ун-ту «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»». – 2009. – № 647. – С. 276-285.
 10. Slywotzky A.J. Strefa zysku: strategiczne modele działalności / A.J. Slywotzky, D.J. Morrison, B. Andelman. – Warszawa, 2000. – 410 p.
 11. Strategie wzrostu wartości firmy / pod red. A. Szablewskiego. – Warszawa : Poltext, 2000. – 256 p.
 12. Duliniec A. Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie / А. Duliniec. – Warszawa : PWN, 2001. – 321 p.
 13. Pomiar funkcjonowania łańcuchόw dostaw / Praca zbiorowa pod redakcją Danuty Kisperskiej-Moroń. – Katowice : Wydawnictwo Akademii ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2006. – 260 p.