Маркетингова діагностика торговельних підприємств споживчої кооперації

Автори:
Криворучко Ольга Сергіївна
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
228 - 235
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті висвітлені основні вимоги та рівні проведення маркетингової діагностики торговельних підприємств споживчої кооперації. Подана послідовність маркетингової діагностики; запропоноване авторське бачення процесу діагностики маркетингових проблем (можливостей) кооперативних торговельних підприємств.


Ключові слова
маркетингова діагностика, торговельні підприємства, споживча кооперація, рівні маркетингової діагностики, зовнішня маркетингова діагностика, внутрішня маркетингова діагностика


Посилання
 1. Балабанова Л.В. Управление конкурентоспособностью предприятий на основе маркетинга / Л.В. Балабанова, А.В. Кривенко. – Донецк : Донец. гос. ун-т экономики и торговли, 2004. – 147 с.
 2. Герасимчук В.Г. Діагностика системи управління підприємством : навч. посібник / В.Г. Герасимчук. – К. : ІСДО, 1995. – 120 с.
 3. Грант Р. Современный стратегический анализ / Р. Грант; пер. с англ ; под ред. В.Н. Фунтова. – СПб. : Питер, 2008. – 560 с.
 4. Довбуш Р.А. Управління конкурентоспроможністю підприємств : підручник / Р.А. Довбуш, А.Л. Зозуля. – Х. : Основа, 2003. – 250 с.
 5. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства : навчальний посібник / І.З. Должанський, Т.О. Загорна. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.
 6. Карпенко Н.В. Управління маркетингом на підприємствах малого та середнього бізнесу : монографія / Н.В. Карпенко ; Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 363 с.
 7. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посібник / Н.С. Краснокутська. − К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.
 8. О’Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Дж. О’Шонесси ; пер. с англ. Д. Ямпольского. –  СПб. : Питер, 2002. – 864 с.
 9. Kotler P. Marketing Management / P. Kotler, K. Lane Keller. – 2nd edition. – New York : Prentice Hall International, 1984, 2008. – 711 p.
 10. Pride W.M. Marketing: Concepts and strategies / W.M. Pride, O.C. Ferrell. – 10th edition. – Boston, 1997. – 665 p.
 11. Thompson A.J. Strategic Management: Concepts and Cases / A.J. Thompson, A.J. Strikland. – Tex. : Business Publication, 1984. – 572 p.