Методичні підходи до оптимізації вибору системи управлінських дій щодо розвитку корпоративної культури промислових підприємств з позиції їх ефективності

Автори:
Овчаренко Максим Іванович
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
129 - 136
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті запропоновано методичні підходи до оптимізації вибору системи управлінських дій щодо розвитку корпоративної культури промислових підприємств з позиції їх економічної ефективності. Досліджено питання формування матеріальних та нематеріальних втрат в процесі управління розвитком корпоративної культури. Автором також запропоновано механізм оцінки ефективності процесу управління розвитком корпоративної культури.


Ключові слова
корпоративна культура, управління розвитком, матеріальні та нематеріальні стимули, економічна ефективність, недоотримані вигоди


Посилання
  1. Алиханов А.А. Структура издержек на формирование организационной культуры / А.А. Алиханов // Вестник Академии. – 2011. – № 1. – С. 106-110.
  2. Бала О.І. Принципи корпоративної культури підприємства: сутність та види / О.І. Бала, О.В. Мукан, Р.Д. Бала // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – № 682. – С. 11-15.
  3. Башук Т.О. Доцільність формування корпоративної культури на підприємстві / Т.О. Башук, А.М. Жолудєва // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – С. 179-184.
  4. Камерон К. Диагностика и изменение организационной культуры / К. Камерон, Р. Куинн; пер. с англ., под ред. И.В. Андреевой. – СПб. : Питер, 2001. – 320 с.
  5. Колесник С. Особенности формирования корпоративной культуры крупного промышленного предприятия / С. Колесник // Менеджер по персоналу. – 2008. – № 4. – С. 23-27.
  6. Хаєт Г.Л. Корпоративна культура : навч. посіб. / Г.Л. Хаєт, О.Л. Єськов, С.В. Ковалевський, О.А. Медведєва, В.І. Кулійчук, Е.В. Яшина / за ред. Г.Л. Хаєта. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 403 с
  7. Левкин Н.В. Методология количественного измерения организационной культуры: современные подходы / Н.В. Левкин // Проблемы современной экономики. – 2007. – № 2. – С. 101-108.
  8. Могутнова Н.Н. Корпоративная культура: понятие, подходы / Н.Н. Могутнова // Социологические исследования. – 2005. – № 4. – С. 130-136.
  9. Овчаренко М.І. Методичне забезпечення оцінки стану корпоративної культури промислових підприємств / М.І. Овчаренко, С.В. Червякова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 2. – С. 130-141.
  10. Соломанидина Т.О. Организационная культура компании / Т.О. Соломандина // Управление персоналом. – 2003. – № 3. – С. 85-92.