Інноваційні підходи щодо дослідження передумов створення методології управління логістичними затратами підприємства

Автори:
Щолокова Тетяна Вадимівна
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
114 - 128
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті визначені базові поняття та сформульовані модельні вимоги щодо створення методології управління логістичними затратами в діяльності універсальної логістичної системи як основного об’єкта дослідження теоретичної логістики в  постнеоінституційній економічній теорії. Методологія управління логістичними затратами визначається на рівні атрибуту інтелектуалізації логістики, вплив якого поширюється на інфраструктуру універсальної логістичної системи та кваліфікується як синтетичний інструмент логістичного менеджменту.


Ключові слова
логістика, рівайвінг, універсальна логістична система, логістичні затрати, реінжиніринг, постнеоінституціоналізм


Посилання
 1. Австралійський вимір українських вишів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.zn.ua/EDUCATION/avstraliyskiy_vimir_ukrayinskih_vishiv2.html.
 2. Васильєва Т.А. Розвиток ринку інновацій в Україні / Т.А. Васильєва // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – С. 55-89.
 3. Геєць В.М. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєць, В.П. Семиноженко. – Харків : Константа, 2006. – 272 с.
 4. Данилишин Б. Научно-инновационное обеспечение устойчивого экономического развития Украины / Б. Данилишин, В. Чижова // Экономика Украины. – 2004. – № 3. – С. 4-11.
 5. Council of Logistics Management. Annual Report. Oakbrook (ILL.), 1985.
 6. Commons J.R. Institutional Economic / J.R. Commons. – Madison : University of Wisconsin Press, 1934.
 7. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз ; пер. с англ. Б. Пинскера ; науч. ред. Р. Капелюшников. – М. : Дело ЛТД, 1993. – 192 с.
 8. Норд Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норд ; пер. с англ. – К. : Основи, 2000. – 198 с.
 9. Нестеренко А. Современное состояние и основные проблемы институционально-эволюционной теории / А. Нестеренко // Вопросы экономики. – 1997. – № 3. – С. 42-57.
 10. Coase R.H. The Problem of Social Cost / R.H. Coase // Journal of Law and Economics. – 1960. – № 3. – P. 1-44.
 11. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / под. ред. В.И. Сергеева – М. : ИНФРА – М., 2004. – 976 с.
 12. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе / В.И. Сергеев. – М. : ИНФРА – М, 2000. – 320 с.
 13. Милошин В.І. Проблеми визначення трансакційних витрат / В.І. Милошин // Наукові записки. Т. 18. Економічні науки : зб. наук. праць Національного університету «Києво-Могилянська академія». – Київ, 2000. – С. 46-50.
 14. Хэндфилд Р.Б. Реорганизация цепей поставок / Р.Б. Хэндфилд, Э.Л. Николе ; пер. с англ. – М. : Вильямс, 2003. – 416 с.
 15. Бауэрсокс Д.Дж. Логистика. Интегрированная цеп поставок / Д.Дж. Бауэрсокс, Д.Дж. Клосс ; пер. с англ. – М. : ЗАО «ОЛИМП-БИЗНЕС», 2001. – 640 с.
 16. Линдерс М.Р. Управление снабжением и запасами. Логистика / М.Р. Линдерс, Г.Е. Фирон. – СПб. : ООО «Виктория плюс», 2002. – 768 с.
 17. Shcholokova T.V. Bases of Axiomatic Theory of Economic Analysis / T.V. Shcholokova // Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics (JAMSI). – Trnava : The University of Saint Cyril and Metod. – 2009. – № 5. – P. 61-97.
 18. Bellman R. A Survey of Mathematical Theory of Time Lag, Retarded Control, and Hereditary Processes, the RAND Corporation / R. Bellman, J.M. Danskin. – 1954. – 256 p.