Аналіз принципів ціноутворення на вітчизняних промислових підприємствах

Автори:
Божкова Вікторія Вікторівна, Рябченко Ірина Михайлівна
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
67 - 73
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті досліджено теоретико-методичні аспекти формування маркетингового ціноутворення. Систематизовано принципи маркетингового ціноутворення, визначено їх характерні риси. Надано пропозиції щодо удосконалення процесу ціноутворення для вітчизняних промислових підприємств.


Ключові слова
ціна, ціноутворення, принципи ціноутворення, промислові підприємства


Посилання
 1. Мазур О.Є. Ринкове ціноутворення : навч. посіб. [Електронний ресурс] / О.Є. Мазур – К. : Центр навчальної літератури, 2012. – 480 с. – Режим доступу: http://pidruchniki. ws/1566021236834/marketing/klasifikatsiya_faktoriv_tsinoutvorennya_metodi_analizu#474.
 2. Литвиненко Я.В. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. [Електронний ресурс] / Я.В. Литвиненко – К. : Знання, 2010. – 294 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/11541121/ marketing/chinniki_yaki_vplivayut_tsini#729.
 3. Салимжанова И.К. Цены и ценообразование : учебник для вузов [Електронний ресурс] / И.К. Салимжанова. – М. : ЗАО «Финстатинформ», 2001. – 304 с. – Режим доступу: http://www.bibliotekar.ru/cena-cenoobrazovanie-2/index.htm.
 4. Шкварчук Л.О. Ціноутворення : підручник / Л.О. Шкварчук. – К. : Кондор, 2006. – 460 с.
 5. Наумов В.В. Ценообразование : учебный курс (учебно-методический комплекс) / В.В. Наумов. – М. : МИЭМП, 2010. – 304 с.
 6. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. / С.І. Дугіна. – К. : КНЕУ, 2005. – 393 с.
 7. Бабур Л.Г. Ціни і ціноутворення : навч. посіб. / Л.Г. Бабур, О.Г. Лялюк. – Вінниця : ВНТУ, 2004. – 119 с.
 8. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. – М. : Вильямс, 2000. – 468 с.
 9. Гречаник Н.Ю. Сутність та особливості маркетингової цінової політики / Н.Ю. Гречаник // Інноваційна економіка. – 2012. – № 32. – С. 205-212.
 10. Святненко В.Ю. Принципи та цілі формування цінової політики підприємства / В.Ю. Святненко // Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Серія Економіка. – 2011. – Вип. 121–122. – С. 81-84.
 11. Божкова В.В. Стратегічні аспекти комунікаційної політики в інноваційній діяльності промислових підприємств : монографія / В.В. Божкова. – Суми : ТОВ «Папірус», 2011. – 362 с.