Моделювання формування складу системи «споживач – підприємство – партнер», ефекту від її взаємодії та бюджету інформаційної взаємодії

Автори:
Райко Діана Валеріївна
Розділ:
Маркетинг інновацій
Сторінки:
34 - 44
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

Розроблено комплекс економіко-математичних моделей до формування складу системи «споживач – підприємство – партнер» та ефекту від її функціонування, а також здійснено формування бюджету інформаційної взаємодії, яка дозволяє підприємствам здійснювати моделювання зв’язків у системі «споживач – підприємство – партнер» за критерієм максимізації прибутку, який у подальшому використовується для здійснення інформаційної взаємодії.


Ключові слова
комплекс економіко-математичних моделей, система «споживач – підприємство – партнер», ефект від функціонування, бюджет інформаційної взаємодії


Посилання
  1. Смит П.Р. Маркетинговые коммуникации: комплексный подход : пер. со 2-го англ. изд. / П.Р. Смит. – К. : Знания – Пресс, 2003. – 796 с.
  2. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Ж.Ж. Ламбен. – СПб. : Союз, 1996. – 870 с.
  3. Бернет Дж. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Дж. Бернет, С. Мориати. – СПб. : Питер, 2001. – 864 с.
  4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент : пер с англ. / Ф. Котлер. – СПб. : Питер, 1999. – 896 с.
  5. Росситер Дж. Р. Реклама и продвижение товаров / Р. Дж. Росситер, П. Лэрри. – СПб. : Питер, 2000. – 656 с.
  6. Примак Т.О. Оцінка ефективності маркетингових комунікативних кампаній / Т.О. Примак // Маркетинг в Україні. – 2003. – № 5. – С. 36-39.
  7. Ромат Е. Концепция ИМК: основные понятия и подходы / Е. Ромат // Маркетинг и реклама. – 2003. – № 2. – С. 18-21.
  8. Райко Д.В. Розробка економіко-математичної моделі формування бюджету інформаційної взаємодії підприємства з партнерами і споживачами / Д.В. Райко // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – 2010. – С. 144-150.
  9. Райко Д.В. Стратегічне управління розвитком маркетингової діяльності: методологія та організація : монографія / Д.В. Райко.– Харків : ІНЖЕК, 2008. – 632 с.
  10. Райко Д.В. Підприємство, партнер, споживач: теорія та практика взаємодії : монографія / Д.В. Райко. – Харків : ІНЖЕК, 2010. – 320 с.