Механізм визначення еколого-економічної активності кластерного утворення

Автори:
Гімпель Вікторія Володимирівна
Розділ:
Екологічний маркетинг та менеджмент
Сторінки:
285 - 292
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті розглянуті ключові моменти інноваційного регіонального розвитку, а саме кластеризації. Зосереджено увагу на математичній моделі оцінки еколого-економічної активності кластерного утворення та визначення складових векторів інтегрального показника еколого-економічної активності.


Ключові слова
кластер, інновація, розвиток, кластерна структура, регіон, активність, вектор


Посилання
  1. Впровадження інновацій на промислових підприємствах [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України : офіційний сайт. − Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
  2. Федулова І.В. Теоретичні положення з визначення категорій інноваційний процес і інноваційна діяльність / І.В. Федулова // Проблеми науки. – 2007. – № 8. – С. 44-48.
  3. Шарко М. Модель формування  національної інноваційної системи України / М. Шарко // Економіка України. – 2005. – № 4. – С. 8-13.
  4. Иванов В.В. Национальная инновационная система как институциональная основа экономики постиндустриального общества / В.В. Иванов // Инновации. – 2004. – № 5.
  5. Вишнякова Н.Ф. Креативная акмеология / Н.Ф. Вишнякова. – Мн. : РНВШ при БГУ, 1996. – Т.1. – 314 с.
  6. Бажал Ю.М. Економічна теорія економічних змін : навч. посіб. / Ю.М. Бажал. – К. : Заповіт, 1996. – 238 с.
  7. Долішній М.І. Організаційно-економічні напрямки активізації інноваційної діяльності в Україні: регіональні аспекти / М.І. Долішній, Є.І. Бойко, С.О. Іщук // Регіональна економіка. – 2004. – №. 1. – С. 48-54.
  8. Кузьмін О.Є. Проблеми оцінювання і формування інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств : монографія / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, Ю.О. Андріанов. – Львів : Вид-во ДП  «Видавничий дім «Укрпол», 2008. – 236 с.
  9. Чумаченко М.Г. Дослідження теоретичних, методологічних і прикладних проблем регіональної політики сталого розвитку / М.Г. Чумаченко // Фінанси України. – 2008. – № 11. – С. 123-124.
  10. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10.12.2008  № 639 «Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря».