Фінансування інноваційного розвитку: реалії та перспективи

Автори:
Ховрак Інна Вікторівна
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
229 - 235
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті досліджено сучасний стан інноваційної активності суб’єктів національної економіки. Здійснено аналіз фінансового забезпечення інноваційного розвитку та розкрито основні характеристики джерел фінансування. Також визначено фактори впливу на інноваційний розвиток країни.


Ключові слова
інноваційний розвиток, джерела фінансування, фактори впливу, форми підтримки інноваційної сфери


Посилання
 1. Кобушко І.М. Шляхи покращення фінансування інноваційного розвитку в Україні з використанням міжнародного досвіду / І.М. Кобушко, Е.І. Гусейнова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – С. 124-130.
 2. Власова І. Особливості фінансування інноваційної сфери в розвинених країнах світу / І. Власова // Вісник КНТЕУ. – 2009. – № 1. – С. 36-46.
 3. Федорович В.О. Проблемы финансирования инновационной деятельности крупных индустриальных корпораций / В.О. Федорович, Т.В. Федорович, Н.В. Конципко // Проблемы учёта и финансов. – 2012. – № 3 (7). – С. 27-34.
 4. Костюченко В.М. Джерела фінансування інноваційного розвитку суб’єктів підприємництва в Україні: правовий аспект / В.М. Костюченко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2010. – Вип. 2 (17). – С. 161-167.
 5. Корольова-Казанська О. Джерела фінансування інноваційних проектів підприємства / О. Корольова-Казанська // Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 5. – С. 280-283.
 6. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році : щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К. : НІСД, 2012. – 256 с.
 7. Матеріали Державного комітету статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 8. Григор’єва О.Є. Аспекти фінансування інноваційних проектів в Україні / О.Є. Григор’єва // Культура народов Причерноморья. – 2008. – № 126. – С. 22-25.
 9. Policy Options and Instruments for Financing Innovation: a Practical Guide to Early-Stage Financing. – New York and Geneva : United Nations, 2009. – 62 p.
 10. Girishankar N. Innovating Development Finance: From Financing Sources to Financial Solutions [Електронний ресурс] / N. Girishankar. – Режим доступу: http://siteresources. worldbank.org/CFPEXT/Resources/CFP_Working_Paper_No1.pdf.
 11. Прядко И. Ум, честность и деньги / И. Прядко // Корреспондент. – 2012. – № 40 (528). – С. 34-36.