Формування комунікаційної політики в інноваційних проектах підприємств торгівлі продовольством

Автори:
Шовкова Олена Аркадіївна
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
188 - 197
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті визначені особливості формування комунікаційної політики торговельних підприємств при впровадженні інтернет-технологій у збутову діяльність, розглянуті варіанти реалізації інтернет-технологій у торгівлі продовольством, проаналізовано алгоритм упровадження комплексу комунікацій. Запропоновані положення рекомендуються до застосування суб’єктами господарювання в процесі розроблення та реалізації інноваційних проектів із впровадження інтернет-магазинів.


Ключові слова
комунікаційна політика, інновації, інтернет-технології, торгівля, продовольство, реклама


Посилання
 1. Юдін О.М. Системи електронної комерції: створення, просунення і розвиток : монографія / О.М. Юдін, М.В. Макарова, Р.М. Лавренюк. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 201 с.
 2. Плескач В.Л. Електронна комерція як засіб підвищення ефективності електронного бізнесу / В.Л. Плескач // Електронна комерція в Україні: проблеми і перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29 вер.-3 жовт. 2003 р.) – К. : Наукова думка, 2004. – 240 с.
 3. Березін О.В. Теорія і практика забезпечення ефективного використання потенціалу торговельних підприємств : монографія / О.В. Березін, Ю.В. Карпенко. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2012. – 204 с.
 4. Ярова I.I. Інтернет як інструмент просування продукції промислових підприємств / I.I. Ярова // Економіка України. – 2006. – № 12. – С. 48-53.
 5. Балабанова Л.В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств : монографія / Л.В. Балабанова, O.A. Бриндіна. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. – 230 с.
 6. Балабанова Л.В. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: стратегічний підхід : монографія / Л.В. Балабанова, B.B. Холод. – Донецьк : ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2006. – 294 с.
 7. Маркетинг. Менеджмент. Інновації : монографія / за ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ Друкарський дім «Папірус», 2010. – 621 с.
 8. Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком : монографія / за ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ Друкарський дім «Папірус», 2011. – 644 с.
 9. Уорнер Малколм. Виртуальные организации. Новые формы ведения бизнеса в XXI веке / Малколм Уорнер, Морген Витцель; пер. с англ. – М. : Добрая книга, 2005. – 296 с.
 10. Schneider G. Electronic Commerce / Gary Schneider. – Stamford : Course Technology, 2010. – 656 p.
 11. Chaffey D. E-Business and E-Commerce Management: Strategy, Implementation and Practice / Dave Chaffey. – New Jersey : Prentice Hall, 2010. – 800 p.