Капітальні інвестиції як основа інноваційного розвитку підприємства

Автори:
Курган Олена Геннадіївна, Шехман Валентина Володимирівна
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
180 - 187
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті розглянуто деякі аспекти дослідження інвестицій в основний капітал як основа інноваційного розвитку підприємства. Проаналізовано сучасний стан основного капіталу на підприємствах України. Зазначено основні джерела фінансування інноваційного розвитку.


Ключові слова
інвестиції, основний капітал, інновації, прямі іноземні інвестиції


Посилання
 1. Абрамов С.И. Управление инвестициями в основной капитал / С.И. Абрамов. – М. : Экзамен, 2002. – 554 с.
 2. Долан Э.Дж. Микроэкономика : пер. с англ. / Э.Дж. Долан, Д.Е. Линдсей. – СПб. : Литераплюс, 1996. – 357 с.
 3. Инвестиции в Украину сокращаются [Електроний ресурс] // Український банківський портал. – 2011. – Режим доступу: http://banker.ua/bank_news/world/2011/04/15/1180449190/.
 4. Статистичний щорічник України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bookstore.net.ua/searchdirect.php?ID=51023.
 5. Туріянська М.М. Інвестиційні джерела / М.М. Туріянська. – Донецьк : Юго-Восток, 2004. – 317 с.
 6. Шаманська О.І. Алгоритм інвестування розвитку ресурсного потенціалу підприємства / О.І. Шаманська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 157-161.
 7. Климко О.М. Загальнодержавна політика інвестиційно-промислової активності в регіоні / О.М. Климко // Інвеcтиції: практика та досвід. – 2010. – № 6. – С. 7-9.
 8. Липова Е.Ю. Внутренние источники инвестиций в основной капитал предприятия / Е.Ю. Липова // Научно-технический сборник. – № 89. – 2009. – С. 74-83.
 9. Инвестиции&Украина [Електроний ресурс] // InvestorRelationAgency. – 2012. – Режим доступу: http://www.ua-ir.com.ua/ru/investments.
 10. Shiller Robert J. Behavioral Economics and Institutional Innovation / Robert J. Shiller // Yale ICF Working Paper. – 2008. – № 149. – 100 p.
 11. Наукова та інноваційна діяльність за 1990-2011 рр. [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.