Інноваційна модель структури особистості: психологічні аспекти управління інноваціями

Автори:
Полозов Андрій Анатолійович
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
138 - 149
Мова оригіналу:
Російська


Анотація

Стаття присвячена інтеграції різних уявлень про структуру особистості. Виділено  доктрини, що передбачають у структурі особистості певні психотипи. Автором була проведена оцінка їх здатності до збіжності (ступеня ідентичності) відповідей на одні і ті ж питання людей з однаковими психотипами. При цьому збіжність відповідей істотно підвищується, якщо припускати, що в структурі особистості є місце і типу особистості, і типу характеру. Вона виявилася істотно вищою збіжності відповідей людей, що мають однакові тільки тип характеру або тільки тип особистості. Отримані результати дозволяють більш повно і всебічно формувати систему мотивації команди інноваційного проекту, споживачів інновацій, підвищити ефективність управління інноваційною діяльністю.


Ключові слова
особистість, психотипи, моделі, мотиви, тестування, управління інноваційною діяльністю


Посилання
 1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб. : Изд-во «Питер», 2002. – 720 с.
 2. Теория личности Р. Кеттела [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.univer5.ru/sotsialnaya-rabota/psihologiya-sotsialnoy-rabotyi-e.v.kulebyakin-201/Page-32.html/.
 3. Ковалев А.Г. Психология личности / А.Г.Ковалев. – М. : Изд-во «Просвещение», 1965. – 289 с.
 4. Платонов К.К. Структура и развитие личности / К.К. Платонов. – Москва, 1986. – 256 с.
 5. Мясищев В.Н. Понятие личности в аспектах нормы и патологии / В.Н. Мясищев // Психология личности: хрестоматия.– Самара : Изд. дом «БАХРАХ», 1999. – Т. 2. – С. 197-244.
 6. Леонгард К. Акцентуированные личности / К. Леонгард; предисл. и ред. В.М. Блейхера. – К. : Высш. шк., 1989. – 375 с.
 7. Бакингэм М. Сначала надо нарушить все правила! Что лучшие в мире менеджеры делают по-другому? / М. Бакингэм, К. Кофман. – М. : МЦНМО, 2005.
 8. McWilliams N. Psychoanalytic therapy: A Practitioner’s Guide / N. McWilliams. – New York : The Guilford Press, 2004. – 353 p.
 9. Наранхо К. Энеа-типологические структуры личности [Электронный ресурс] / К. Наранхо. – Режим доступа: http://www.klex2.ru/8bs.
 10. Лоуэн А. Физическая динамика структуры характера / А. Лоуэн ; пер. с англ. Е.В. Поле; под ред. А.М. Боковикова. – М. : Издательская фирма «Компания Пани», 1996. – 320 с.
 11. Хорни К. Невротическая личность нашего времени: самоанализ / пер. с англ. В.В. Старовойтова; общ.ред. и послесл. Г.В. Бурменской. – М. : Прогресс : Универс, 1993.
 12. Полозов А.А. Рейтинги в спорте: вчера, сегодня, завтра / А.А. Полозов. – М. : Изд-во «Советский спорт», 2007. – 316 с.
 13. Фрейд З. «Я» и «ОНО» : хрестоматия / З. Фрейд // Психология личности. – Самара : Изд. дом «БАХРАХ», 1999. – Т. 1. – С. 94-114.
 14. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков / А.Е. Личко. – Санкт-Петербург : Речь, 2010. – 256 с.