Інформаційні системи й технології в системі маркетингу залізничного транспорту

Автори:
Жарська Ірина Олександрівна
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
100 - 111
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті охарактеризовано загальну систему управління залізничним транспортом та визначено місце в ній маркетингової системи. Визначено недоліки існуючої маркетингової системи. Розглянуто основні автоматизовані системи управління, які останніми роками були впроваджені в систему збуту послуг. Розглянуто зарубіжний досвід з організації продажу пасажирських залізничних квитків. Проведено порівняльний аналіз web-сайтів українських та закордонних залізниць та визначено основні недоліки українського сайта. Розроблено методичні основи формування системи маркетингової інформації підприємства залізничного транспорту.


Ключові слова
залізничний транспорт, маркетинг, автоматизована система управління, система маркетингової інформації, збутова політика, маркетингова комунікативна політика


Посилання
 1. Абрамов А.П. Маркетинг на транспорте : учебник для вузов / А.П. Абрамов, В.Г. Галабурда, Е.А. Иванова – М. : Желдориздат, 2001. – 623 с.
 2. Австрійський залізничний сервер [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.oebb.at.
 3. Аксёнов И.М. Маркетинг на объектах транспорта / И.М. Аксёнов – Нежин : ООО «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006. – 336 с.
 4. Громова О.В. Підвищення економічної ефективності залізничних пасажирських перевезень в сучасних умовах : дис. … кандидата екон. наук : 08.07.04 / Громова Олена Володимирівна. – Харків, 2002. – 201 с.
 5. Железные дороги мира [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.railway.dn.ua.
 6. Залізниці Німеччини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bahn.de.
 7. Залізничні послуги Фінляндії [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  www.vr.fi.
 8. Офіційний сайт «Укрзалізниці» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.uz.gov.ua.
 9. Перепелюк А.В. Основи маркетингу на залізничному транспорті / А.В. Перепелюк, Г.Д. Єйтутіс. – Дніпропетровськ : Континент, 1996. – 212 с.
 10. Російські залізниці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rzd.ru.
 11. Сенцова К.А. Разработка системы маркетингового управления пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте: дис. … кандидата экон. наук : 08.00.05 / Сенцова Ксения Александровна. – М., 2003. – 210 с.
 12. Статистичний сервіс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.wordstat.yandex.ru.
 13. Французький залізничний сервер [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.sncf.com.