Маркетингові інновації: теоретико-методичні засади та досвід упровадження в країнах ЄС

Автори:
Тараненко Ірина Всеволодівна
Розділ:
Маркетинг інновацій
Сторінки:
58 - 65
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

 

Узагальнено теоретико-методичні засади дослідження маркетингових інновацій. Установлено, що впровадження маркетингових інновацій є доцільним, зокрема, у періоди економічної нестабільності, коли підприємства особливо гостро відчувають ресурсні обмеження. Виявлені закономірності впровадження маркетингових інновацій підприємствами країн ЄС дозволили підтвердити  припущення про комплементарний характер технологічних та маркетингових інновацій. 


Ключові слова
маркетингові інновації, організаційні інновації, технологічні інновації, дослідження та розробки, маркетинговий метод


Посилання

 

 1. Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. – 3rd Edition : OECD. – 2006. – 112 р. 
 2. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982.
 3. Reketty G. The regularities of innovation – a marketing perspective / G. Reketty // Acta Oeconomica. – 2003. – 53 (1). – P. 45-59. 
 4. Levitt T. Innovation in Marketing: New Perspectives for Profits and Growth. New York / T. Levitt // McGraw Hill. – 1962. – 253 p. 
 5. Moore G.A. Darwin and the demon: innovating within established enterprises / G.A. Moore // Harvard Busines Review. – 2004. – 82 (7/8). – P. 86-92. 
 6. Chen Y. Marketing Innovation. / Y. Chen //Journal of Economics & Management Strategy – March, 2006. – Vol. 15, Issue 1. – P. 101-123.
 7. Ілляшенко С.М. Теоретико-методичні засади товарної інноваційної політики підприємства / С.М. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – С. 13-26.
 8. Эминова Н.Э. Маркетинговые инновации – эффективный путь повышения конкурентоспособности товаров на рынке / Н.Э. Эминова // Российское предпринимательство. – 2010. – № 8. – Вып. 1(164). – С. 51-54.
 9. Jaruzelski B. Profits Down, Spending Steady: The Global Innovation 1000 / B. Jaruzelski, K. Dehoff // Strategy + Business. – Winter 2009. – Issue 57. – 14 p.
 10. Jaruzelski B. Why Culture Is Key: The Global Innovation 1000 / B. Jaruzelski, J. Loehr, R. Holman // Strategy + Business. – Winter 2011. – Issue 65. – 18 p.
 11. The EU 2010 Industrial R&D Investment Scoreboard [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iri.jrc.es/research/scoreboard_2010.htm.
 12. Vlachaki E. Marketing Innovation Measurement [Електронний ресурс] / E. Vlachaki. – Режим доступу: http://www.aitdspace.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/279/vlachaki_thesis.pdf? sequence=1.
 13. Marketing Innovation and R&D Capabilities – More Than One Way to Innovation Success? [Електронний ресурс] / M. Bhargava, R. Chatterjee, C. Grimple, W. Sofka. – Режим доступу: http://iri.jrc.ec.europa.eu/concord-2011/papers/Bhargava_Mukesh.pdf.
 14. Офіційний портал Європейської Комісії: Eurostat [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.
 15. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник // Державний комітет статистики України. – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010.
 16. The Impact of the Economic Crisis on Innovation. Analysis based on the Innobarometer 2009 survey – December 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.proinno-europe.eu/.../EIS_2009_Impact_of_financial_crisis_on_ innovation.pdf.